Kutseeksamid

Sisetoode elektrik tase 3 ja tase 4 kutseeksam toimub 28 11 kell 9 00 Tallinna Polütehnikumis

II Poolaasta eksamite ajakava täiendatakse jooksvalt

 

EKSAMIL OSALEMISEKS VAJAMINEVAD DOKUMENTIDE LOETELU

Vormikohane avaldus (lisa 1);

Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, juhiluba);

Haridust ja varem omistatud elektrialaseid kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;

Täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;

Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus  (lisa 2) ja viimaselt töökohalt tööandja(te) hinnanguleht (i);

Kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument.

Varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument

Siin on info kutse taastõendamise kohta

NB! Dokumendid esitada 10 päeva enne eksami toimumist.

Lisainfo:
Urmas Leitmäe 

Kutseandmise osakonna juhataja
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

Nimetus Maksumus EUR 
Automaatik tase 4 õpilane
155
Automaatik tase 4
161 + km
Automaatik tase 5
161 + km
 
Sisetööde elektrik tase 3 170 + km
Sisetööde elektrik tase 3 õpilane 158
Sisetööde elektrik tase 4 195 + km
Sisetööde elektrik tase 4 õpilane 185
 
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 219 + km
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 229 + km
Nõrkvoolu süsteemide paigaldaja I EKR tase 3
171 + km
Nõrkvoolu süsteemide paigaldaja I õpilane EKR tase 3
157
 Elektriseadmete koostaja tase IV
180 + km
Elektrik III praktilise osa korduseksam
Elektrik III teooria korduseksam
Elektrik IV praktilise osa  korduseksam
Elektrik IV teooria korduseksam
Automaatik I teooria korduseksam
Automaatik I praktilise osa korduseksam
Automaatik II teooria korduseksam
Automaatik II praktilise osa korduseksam
Automaatik III teooria korduseksam
Automaatik III praktilise osa korduseksam
NVS paigaldaja I teooria korduseksam
NVS  paigaldaja I praktilise osa korduseksam
NVS paigaldaja II teooria korduseksam
NVS  paigaldaja II praktilise osa
korduseksam