Ajalugu 2002

 Liidu tööd juhtis 7 liikmelisena juhatus Juhatuse esimehena jätkas Heiki Liiser, alates 2002. aasta maist valiti juhatuse esimeheks EMPOWER EEE juhatuse esimees Andres Vainola.

Tegevjuhtkonnas töötas möödunud aastal 2 inimest, Arvo Ulla tegevdirektorina ja Maire Matsi juhi abina. EETELi tütarfirmat  EETEL-EKSPERT OÜ juhtis Rein Jauk.

ENEREX 2002

Liidu tutvustamiseks osales EETEL messil ENEREX 2002, mille raames korraldati üks ümarlauad (Ultraviolet ja infrapuna kiirgused meid ümbritsevas keskkonnas, kiirguse allikad, nende toime  ning mõõtmised). Enne messi viidi läbi 2 erialakonkurssi. Parim paigaldisJakoteks AS – Kombijaama trafo 1000 kVa, parim toode: Harju Elekter – Kajutikilp.

KIRJASTAMINE

Kirjastustegevuse tulemusena ilmus  kuus numbrit  EETEL-EKSPERT OÜ poolt kirjastatavat ajakirja ELEKTRIALA, ilmus teaberaamat nr 2“Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel”. Edukalt jätkas elektriala teabekaust ELTE  ( EOS ja Ehit.seadus), koostati EETELi teatmik 2002.

KOOLITUS

Aasta olulisem sündmus oli koolituse taaskäivitamine. Oma koha on leidnud hetkevajadusest tingitud täiendkoolitus (EE Kaablitööd ja Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend ) samuti firmasisene koolitus. Toimus 18 koolitust 405 osavõtjaga. Jätkunud on koostöö erialakoolidega.

SEADUSLOOME

EETEL osales aktiivselt uue Elektriohutusseaduse ja Ehitusseaduse väljatöötamisel (arutelud EETELis, EON , Maj. Ministeerium), vastavate määruste ja muudatuste  arutelud jätkuvad.
Tihe koostöö toimub Standardiametiga, meie liikmed osalevad Tehniliste Komiteede töös.

TEE

Jätkub EETELi Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli omistamine. Tiitel on omistatud üheksateistkümnele liikmele.
 
Analüüsi poolel koostati firmade TOP 2001, esitati firmade töövõtu struktuur EE 2002/2003 m.a. I poolaasta kohta, jätkus hulgimüügi firmade statistika aruandlus. EETELi liikmesfirmade 2001 aasta kogukäive oli 4,76 miljardit krooni. (a.2000 –  4,15) Osavõtt TOPi 2001 oli lootustandev(61).

KOOSTÖÖ

EETEL on esindatud Tehnilise Järelvalve Inspektsiooni juurde loodud Elektriohutuse Nõukojas, meie liikmed osalevad Standardiameti Tehniliste Komiteede ning  Energeetika Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu töös. Tihe koostöö on AS Eesti Näitustega, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumiga ning paranenud on koostöö  AS Eesti Energiaga( info vahetus, kohtumine Mait Keskülliga).
Kohtumisel Majandusministeeriumi ministri nõuniku Heido Vitsuriga olid teemadeks EETELi aktiivsem kaasamine seadusloome vallas, “must tööjõud” ja rahvusvaheliste standardite kiirem kasutuselevõtmine. Jätkub koostöö teiste alaliitudega.
EETEL on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda liige.
 
Novembris toimus EETELi ettevõmisel “Balti Energeetika Foofum 2002”, millest võtsid osa Soome, Eesti, Läti ja Leedu elektriala liitude, Eesti Energia ning Majandusministeeriumi esindajad. Foorumil arutleti teemal, millised muudatused võivad oodata ees pärast ühinemist Euroopa Liiduga. Soome kogemusi tegutsemisel Euroopa Liidus jagas Soome Elektri- ja Teletöövõtjate Liidu tehniline juhataja Sinikka Hieta- Wilkman. Selline koostöövorm kiideti heaks ja otsustati edaspidi kohtuda vähemalt kord aastas.
 
Liikmete arv seisuga 01.01.2002 oli 103, 31.12.2002 – 99. Liidu liikmeks astus 7 ettevõtet.
Liidus töötab 4 sektsiooni: prjkteerimine, paigaldus, käit ja hulgimüük.

 
Vaba  aja üritused – “Kiireim Kart 2002” ja  “Jõulubowling 2002” leidsid sooja vastuvõtu.
Osalejaid on 17. firmast.
 
Majandustegevuses lähtuti eelmise aasta üldkoosoleku poolt 2002. aastaks kinnitatud eelarvest. Liidu 2002. aasta tulud olid 804    tuhat krooni, kulud 828  tuhat krooni. Kasum tütarettevõttest EETEL-EKSPERT OÜ kujunes 30 tuhat krooni.  EETELi 2002. aasta majandustegevuse konsolideeritud kahjumiks kujunes  -2  tuhat krooni.