Ajalugu 1996

 

19. veebruaril sai EETEL oma bürooruumid aadressil Paldiski mnt. 125. Tegevjuhtkonda lisandus kaks inimest: sekretär Maire Matsi ja koolituskeskuse juhataja Paul Einaste.

05. septembril 1996 avati Koolituskeskus.

Osaleti eksponendina ABB EESTI AS messil ja messil Rebuilding II.

Lisaks ETÜKLile astus EETEL ka Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liikmeks ja Eesti Elektrotehnikakomitee liikmeks.

Jätkus töö seadusandlike aktide väljatöötamisel (energiaseadus, elektriohutusseadus jt.), töövaidluskomisjonides, ETÜKLi kaudu kolmepoolsetel läbirääkimistel, kutsehariduse reformi tööandjate ekspertkomisjonis.

10. aprillist hakkas ilmuma Eesti esimene elektriala infoleht PINGERING, mille väljaandmist toetas ka EETEL. Liidu Infoleht nr. 1 ilmus EETELi 1.aastapäeval 16. mail 1996.
Aasta lõpuks kuulus EETELisse 82 firmat.