Ajalugu 1997

 

EETEL kanti Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Olulise dokumendina võeti vastu EETELi liikmesfirma eetikareeglid.

Jätkati osalemist energiaseaduse, elektriohutusseaduse, tööohutus- ja töötervishoiuseaduse, tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seadus jt. väljatöötamisel.

Koolituskeskusele oli see esimene täispikk tööaasta. Kokku toimus sel aastal 29 üritust üldmahuga 74 õppepäeva üle 500 osavõtjaga.  Liit saatis oma esindaja elektriala kutsenõukogusse.

Infovahetus firmadega toimus Infolehe kaudu.

Aasta lõpuks kuulus EETELisse 95 firmat.