Ajalugu 1998

 

Aastakoosolekul valiti uus 12 liikmeline juhatus ja täiendati põhikirja.

Tegevjuhtkonnas oli muutus:
aasta keskel lahkus EETEList Paul Einaste, kelle asemele tuli Rein Jauk.

1998. aasta mais koliti  AS Ensto Elekter majja Sõpruse pst. 259.

Koolituskeskuse likvideerimisega kevadel katkes koolitustegevus.

Aasta lõpus tehti ettevalmistusi EETELi tütarfirma EETEL-EKSPERT OÜ loomiseks.

Kirjastustegevuse tulemusena ilmus EETELi esimene tõsisem väljaanne ELEKTRIPAIGALDISTE ABC.

Liikmete huvide kaitse haaras eelkõige osalemist seadusandlike aktide väljatöötamisel. Siin oli olulisim Elektriohutusseadus ja selle rakendusdokumendid.

Aktiivselt osaleti Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu tegevuses, kutsereformi elektriala nõukogudes ja elektritööde lubade ning pädevustunnistuste komisjonis.

EETEL osales messil ENEREX"98, mille raames korraldas ümarlaua HARIDUS. AMET. TÖÖANDJA.

Koos Tallinna Polütehnikumiga korraldati Eesti esimesed elektriala ettevõtjate ja kutseõppeasutuste õpetajate kontaktpäevad ja kutsekoolide elektriala õpilaste vabariiklikud kutsevõistlused.

Aasta lõpuks kuulus EETELisse 100 firmat.