Ajalugu 1999

 

Veebruaris asutati EETELi tütarfirma EETEL-EKSPERT OÜ, kellele läksid üle kirjastusfunktsioonid.

Ilmus ELEKTRIPAIGALDISTE ABC kordustrükk. Hakkas ilmuma EETELi poolt väljaantav ja EETEL-EKSPERT OÜ poolt kirjastatav ajakiri ELEKTRIALA. EETELi kirjastamisel hakkas ilmuma elektriala teabekaust ELTE.

Huvide kaitse haaras eelkõige osalemist seadusandlike aktide väljatöötamisel.

Koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kutsereformi grupiga valmisid elektriku ja automaatik-elektriku kutsestandardite kavandid.

Liit osales messidel ENEREX "99 ja EESTI EHITAB "99. ENEREX "99 raames korraldas EETEL konkursid PARIM ELEKTRPAIGALDIS, PARIM ELEKTRIPROJEKT ja PARIM ELEKTRIALA õPPEKLASS ning ümarlaua KUTSEKOOLITUSE PÄEVAPROBLEEME.

EETEL oli liige või omas esindatust ühendustes Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliit, Eesti Elektrotehnikakomitee, Elektriohutusnõukogu, Ehitusala Kutsenõukogu, Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu.

Aasta lõpuks kuulus EETELisse 103 firmat.