Ajalugu 2001

Liidu tööd juhtis juhatus 12-liikmelisena kuni 2001.a. üldkoosolekuni. Üldkoosoleku otsusena jätkas juhatus 7liikmelisena. Juhatuse esimehena jätkas Heiki Liiser, AS Elektroskandia juht.

Alates 03.12.2001.a. töötab tegevdirektorina Arvo Ulla.

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2001 oli 104, seisuga 31.12.2001 – 103. Liidu liikmeks astusid kutseõppeasutused: Tallinna Ehituskool ja Tallinna Tööstuhariduskeskus.

Kutsete omistamise ettevalmistamise käigus töötati välja elektrik-, mehhatroonik- ja automaatik I; II; III kutsestandardid, mis on käesolevaks ajaks kinnitatud ja juba käib nende uuendamine. Standardite väljatöötamise töögrupis osales ka EETELi esindaja. EETEL on valmis elektriala kutsekvalifikatsiooni omistava organi staatuse saamiseks.

EETELi Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte (TEE) tiitel on omistatud kolmeteistkümnele liikmesfirmale.

Kirjastustegevuse tulemusena ilmus kuus numbrit EETELi poolt väljaantavat ja EETEL-EKSPERT OÜ poolt kirjastatavat ajakirja ELEKTRIALA.

Liidu tutvustamiseks osales EETEL messil ENEREX 2001, mille raames korraldas 3 ümarlauda. Enne messi viisime läbi 4 erialakonkurssi.

Aasta lõpuüritus "Jõulubowling" leidis sooja vastuvõtu.