Ajalugu 2003

Liidu tööd juhtis 6 liikmeline juhatus Juhatuse esimehena jätkas Andres Vainola, alates 2003. aasta maist valiti juhatuse esimeheks volitatud insener Paul Einaste.

Liikmesfirmadearv seisuga 01.01.2003 oli 99 , seisuga 31.12.2003 – 105. Möödunud aastal astus Liidu liikmeks 6 firmat.  Liidus on 4 sektsiooni: projekteerimine, paigaldus, käit ja hulgimüük, nendest tegutses endiselt aktiivselt hulgimüügisektsioon, paigaldajad ja projekteerijad jätkavad tagasihoidlikult. Mõõtmistega tegelevate firmade ettepanekul on kavatsus käivitada uus sektsioon.

Aasta olulisem sündmus oli kutsenõukogu otsus anda Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidule tegevusluba kutsekvalifikatsioonide omistamiseks elektrialal. Moodustatud on Kutsekomisjon ja Eksamikomisjon, vajalik dokumentatsioon on põhiliselt välja töötatud ning kutsete omistamine algab 2004. aastal. Edukalt jätkub täiendkoolitus, toimus 23 koolitust kokku 27 päeval 452 osavõtjaga. Parem võiks olla info edastamine koolituse toimumuse aegade ja teemade kohta. Ootame ka firmade aktiivsemat kaasalöömist ning palume registreerida  koolitusel osaleda soovijad võimalikult vara . Jätkunud on koostöö erialakoolidega, meiega on täiendavalt liitunud kaks kutseõppeasutust.

Kirjastustegevuse tulemusena ilmus  kuus numbrit  EETEL-EKSPERT OÜ poolt kirjastatavat ajakirja ELEKTRIALA. Uuenenud on meie kodulehekülg, mille kaudu toimub ka põhiliselt liikmesfirmade teavitamine.

EETELi Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitel on omistatud üheksateistkümnele liikmele.
 
Palju vaidlusi tekitanud EETELi osavõtmine ERNEREXist 2004 sai postiivse lahenduse ning algasid ettevalmistused osalemiseks. Oktoobris osalesime Põlva Ettevõtlusmessil.

Novembris toimus EETELi Sügiskonverents 2003. Kohtumisel Eesti Energia juhtkonnaga oli arutluse teemaks lähiaja tegevussuunad energiasüsteemis. Juriidilist nõu töölepingute osas andis jurist Helve Toomla. Huvi ürituse vastu oli suur ning arutelu aktiivne.

EETEL osaleb ka rahvusvahelises projektis INCOLAB, mille raames käsitletakse Madalpinge Direktiiviga seonduvaid probleeme nagu uute toodete nõuetele vastavuse tõendamise meeteoid.

Tihenenud on koostöö Eesti Energia ning Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Jätkub koostöö teiste alaliitudega.
 
Analüüsi poolel koostati firmade TOP 2002, millest osavõtmine oli eelnevatest aktiivsem. Analüüsiti ka suurima koostööpartneri Eesti Energia töövõtu jaotust 2002/2003. aastal. EETELi liikmesfirmade 2002. aasta kogukäive oli 5,8 miljardit krooni.( a.2002 –  4,76).

Jätkub tihe koostöö naaberriikide elektriala liitudega. Kevadel kohtuti Lätis, sügisel Leedus ning detsembris kohtusime Tallinnas  Soome esindajatega.
 
Vaba  aja üritustest – “Kiireim Kart 200”, ”Korvpall 2003”  ja  “Jõulubowling 2003” võeti aktiivselt osa ning üritused said sooja vastuvõtu osaliseks.
 
Majandustegevuseslähtuti eelmise aasta üldkoosoleku poolt 2003. aastaks kinnitatud eelarvest. Liidu 2003. aasta tulud olid 757 521 tuhat krooni, kulud 778 654 tuhat krooni. Kasum tütarettevõttest EETEL-EKSPERT OÜ kujunes177 791 tuhat krooni.  EETELi 2003. aasta majandustegevuse konsolideeritud kasumiks kujunes 154 171  tuhat krooni.