Ajalugu 2004

Liidu tööd juhtis 6 liikmeline juhatus Juhatuse esimehena jätkas Andres Vainola. 2004. aasta mais valiti uus EETELi juhatus, kuhu kuuluvad Heiki Liiser, kes valiti  juhatuse esimeheks, Paul Alekand, Paul Einaste, Tõnis Mägi,Henno Levo, Urmas Mahlapuu ja Andres Vainola.
 
Tegevjuhtkonnas  töötas möödunud aastal 2 inimest, Arvo Ulla tegevdirektorina ja Maire Matsi juhi abina. EETELi tütarfirmat  EETEL-EKSPERT OÜ juhtis Rein Jauk. EETELi juhatuse koosoleku otsusega 1. novembrist 2004 müüdi EETEL-EKSPERT OÜ KRAIS-EKSPERT OÜle.

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2004 oli 105 , seisuga 31.12.2004 – 107. Möödunud aastal astus Liidu liikmeks 3  ning välja üks firma.  Liidus on 4 sektsiooni: projekteerimine, paigaldus, tehniline kontroll ja hulgimüük. Aktiivselt alustas tehnilise kontrolli sektsioon, endise hooga jätkas   hulgimüük.

2004. aastal algas elektriku kutsete omistamine. Edukalt jätkus täiendkoolitus. Jätkunud on tihe  koostöö erialakoolidega, meiega on täiendavalt liitunud kaks kutseõppeasutust.

Palju vaidlusi tekitanud EETELi osavõtt ERNEREXist 2004 sai positiivse lahenduse ning EETEL osales messi korraldamise toimkonnas. Liidu eestvedamisel korraldati esmakordselt messi raames elektriala kutseõppeasutustele ÕPPERALLI, mille käigus tutvustati õppuritele töövõimalusi ja ameteid, mis ootavad  neid ees, asudes ettevõtetesse tööle.
 
Novembris toimus EETELi Sügiskonverents 2004, käsitletavateks teemadeks olid EE AS Jaotusvõrgu  ettevõte tuleviku plaanid  ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni (TJI) kontrollreididest elektriala ettevõtetesse ning ka kaubandus ettevõtetesse.
 
EETEL osaleb ka rahvusvahelises projektis INCOLAB, mille raames käsitletakse Madalpinge Direktiiviga seonduvaid probleeme, nagu uute toodete nõuetele vastavuse tõendamise meeteoid.
 
Koostati firmade TOP 2003, millest osavõtmine oli eelnevatest aktiivsem. EETELi liikmesfirmade 2003. aasta kogukäive oli 5,8 miljardit krooni (a. 2002 –  4,76).
Analüüsiti ka suurima koostööpartneri Eesti Energia töövõtu jaotust 2002/2003. aastal.
 
Jätkub tihe koostöö naaberriikide elektriala liitudega. Kevadel kohtuti Lätis, sügisel Leedus ning detsembris kohtusime Tallinnas  Soome esindajatega.
 
Liidu 2004. aasta tulud olid 848626.-  krooni, kulud 860278.-  tuhat krooni. Kasum tütarettevõttest EETEL-EKSPERT OÜ (seoses osaühingu müügiga) kujunes 471404.-  krooni.  EETELi 2004. aasta majandustegevuse kasumiks kujunes 397984. krooni.