Ajalugu 2005

Liidu tööd juhtis 7 liikmeline juhatus. Juhatuse esimehena jätkas Heiki Liiser, alates 2005. a maist juhtis EETELi juahtust Paul Alekand, Tallinna Tööstushariduskeskuse direktor.

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2005 oli 108, 31.12.2005 kuulus liitu 111 ettevõtet. 2005 aastal lisandus EETELisse 6 uut liiget ning liidust arvati välja 3 ettevõtet. Endiselt töötab liidus 4 sektsiooni. Aktiivselt jätkas tehnilisekontrolli sektsioon ning endise hooga hulgimüüjad.

2004. a alanud elektrikukutse omistamisela lisandus automaatiku kutse omistamine. 2005.a omistati elektriku kutse  40 ja automaatiku kutse 43 osalejale. 

Sel aastal osavõtt rahvusvahelisest messist ENEREX jäi iga ettevõtte oma otsustada, EETEL ühise väljapanekuga ei esinenud.

16. mail täitus EETELil 10 aastat ning juubelit tähistati pidulikult Pärnus.
Esmakordselt anti teenekatele liidu liikmesfirmade juhtidele üle "EETELi TEENETEMÄRK" . Teenetemärgi laureaatideks said: Üllas Täht, Heino Harak, Mati Sooaru ja Raivo Teemets.

Oktoobris toimus EETELi tradistsioonileine Sügiskonverents 2005. KOnverents toimus Pedase hotellis ning oli esmakordselt kahepäevane. Kuumadeks teemadeks olid: EE AS Jaotusvõrgu ettevõtte tuleviku plaanidest ning TJI kontrollreididest elektriala ning kaubandus ettevõtetesse. Tauri Tallemaa esines huvitava ettekandega mälutreenimisest.

Valmis TOP 2004. EETELi liimesfirmade kogukäive oli 8,2 miljardit EEKi.
Valmis liikmesfirmade palgauuring ning teostati analüüs piirkondade ja tegevusvaldkondade lõikes.

EETELi 2005. a tulem oli 1284 tuhat krooni, majandustegevuse kasumiks kujunes 73879 krooni