Ajalugu 2006

Liidu tööd juhtis 7 liikmeline juhatus Juhatuse esimehena jätkas  Paul Alekand. 

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2006 oli 110, seisuga 31.12.2007 – 111. Projekteerimise, paigalduse, tehnilise kontrolli ning  hulgimüügi sektsioonidele lisandus  välisvõrkude ehituse sektsioon.

Lisaks 2004. aastal alanud elektriku kutsete omistamisele ja 2005 aastal lisandunud  automaatiku kutse omistamisele, käivitus 2006 aastal kutsete omistamine nõrkvoolu ja turvatehnika alal.  2006. aastal omistati elektriku kutse 47le, automaatiku kutse 37le, nõrkvoolupaigaldaja kutse 13le ja turvatehnik III kutse  127le kutsetaotlejale. EETEL on aktiivselt osalenud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt korraldatud “Elektrik” õppekava koostamisel. 

Palju vaidlusi tekitanud EETELi osavõtmine messist ENEREX 2006 ei leidnud enamuse firmade toetust ning 2006 aastal messi ENEREX enam ei toimunud. Küll  aga viidi läbi eelnevatel aastatel messi raames toimunud EETELi sisene konkurss Parim Elektripaigaldis. Parima paigalise tiitli  võitis KH Energia- Konsult ASi objekt KUMU.  Parima Projekti tiitli pälvis Eldeco Inseneribüroo OÜ projekt TTÜ Loodusteaduste Maja.

EETEL osales aktiivselt elektrivaldkonna standardimise ja seadusloome valdkonnas.

Analüüsi poolel koostati firmade TOP 2005. Seekord kasutasime andmete saamiseks AS Krediidiinfo abi, mis tunduvalt lihtsustas analüüsi tegemist ning kiirendas andmete kogumist. Toimus ka liikmesfirmade palgauuring ning teostati analüüs piirkondade ja tegevusvaldkondade lõikes. 

Liidu 2006. aasta tulu olid 1343 tuhat  krooni ning kulude osas 11187 tuhat krooni. EETELi 2006. aasta majandustegevuse kasumiks kujunes 156269 krooni.