Ajalugu 2009

Liidu tööd juhtis 2009. aastal 7 liikmeline juhatus. Juhatuse esimehena jätkas Viktor Kassihin.

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2009 oli 125, seisuga 31.12.2009 – 125. Möödunud aastal astus Liidu liikmeks 2 ettevõtet ning Liidust lahkus 2 ettevõttet seoses struktuuri muudatustega Eesti Energias ja Siemensis.

2009. a varakevadel toimus Pärnus EETELi "Strateegia seminar". Temaatika, mille kallal töötati oli laiaulatuslik –

  • EETELi mõjuvõimu tugevdamine
  • Propageerimine, ühisosa leidmine
  • EETEL rohkem nähtavale
  • Teavitustöö teistes sektsioonides
  • EETEL ja meedia
  • Jätkan alustatut
  • Hetkeolukorra analüüs
  • Võtmevaldkondade planeerimine

Jätkuvalt tulemuslik oli töö kutseomistamise vallas. 2009. aastal omistati elektriku kutse 155-le, automaatiku kutse 48-le, side ja nõrkvoolu paigaldaja kutse 4-le kutsetaotlejale. Kokku omandas kutse 207 töötajat, mis oli arvestades majanduslangust parem kui planeeritud.

Jätkus tihe koostöö erialakoolidega, kellest mitme nõukogus osalevad EETELi esindajad. Koostöö üheks tippsündmuseks oli elektriku kutsemeisterlikuse võistluse läbiviimine koostöös Tallinna Polütehnikumiga  „Teeviit 2009“ raames.
Jätkus tihe koostöö Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Energeetika teaduskonnaga. Koos TTÜga viidi läbi töövarju päev, kus EETELi tegevjuhte varjutas 11 tudengit. Töövarju päeva raames toimus ka esseekonkurss, mille 3 paremale tööle olid  auhinnad välja pannud AS TERA ja EETEL.

Jätkus 2008 aastal alustatud  koostöö Eesti Elektritootjate Liiduga ja Tampere Ammatikoulu Oy-ga rahvusvahelises koostööprojektis kutse- ja täiendõppe alal. Selle eesmärgiks on kaasajastada ja ühtlustada Põhjamaadega elektriku erialast õpet kutseharidussüsteemis, tagades ettevõtete parem konkurentsivõime avatud turul.

EETEL jätkas koostööd EASiga, kellega koos viidi läbi EETELi liikmetele 2 koolitussarja olulistel teemadel – „Projektijuhtimine“ ja „Töölepinguseadus“. Kokku läbis õppe  100 EETELi liikmesettevõtte tipp- ja keskastme juhti. Koolituste kulud kattis osaliselt EETEL ja  EAS, kasutades Euroopa Liidu tugifonde.

2009. aastal toimusid osavõturohked Kevad- ja Sügiskonverents. Kuna 2009 aasta märksõna oli „majandussurutis“, siis konverntsi rõhuasetus oli just majandusteemadel.

Analüüsi poolel koostati firmade TOP 2008. Paremaid ettevõtteid – Corle OÜ, YIT Emico AS  ja Jakoteks AS autasustati Sügiskonverentsil.
Jätkuvad osavõtjate rohked vabaaja üritused. Toimusid traditsioonilised korv-ja võrkpalli turniirid, samuti võisteldi kardi- ja bowlingu rajal.
 
Liikmemaksu laekumine 2009. aastal  oli 845,0  tuhat krooni.
 
Liidu 2009. aasta äritulud kokku olid 1839,7,0  (eelarve 1870,) tuhat  krooni ning ärikulud  2182,7 tuhat krooni (eelarve 1934,1). EETELi 2009. aasta majandustegevuse kahjumiks kujunes 232,2 tuhat  krooni.

Kahjumi peamiseks põhjusteks olid:
–          Tagasihoidlikum liikmemaksu laekumine (osa liikmed jätsid II poolaasta tasumata majandusraskuste tõttu)
–          Alaliit osales aktiivselt liikmete koolituste kaasfinantseerimisel 25% ulatuses, toetades seeläbi oskuste ja teadmiste arendamist  (kokku summas 142 tuhat krooni)

EETELi 2009 majanduaaruanne