Ajalugu 2011

 
Liidu tööd juhtis 2011. aastal 7 liikmeline juhatus. Juhatuse esimehes oli Märt Viileberg. 2011. aastal viidi läbi 11 juhatuse koosolekut. Tegevjuhtkonnas töötas aruandeaastal 2 inimest täiskohaga – Jaan Allem tegevdirektorina ja Maire Matsi juhi abina, lisaks Arvo Ulla KAO juhina osalise tööajaga.
Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2011 oli 120, seisuga 31.12.2011 oli 105 liiget. Liidus  töötab  5 sektsiooni: projekteerimine, paigaldus, tehniline kontroll, hulgimüük ja välisvõrkude ehitus. Kõik sektsioonid on tegutsenud aktiivselt.

2011. aastal toimusid koos üldkoosolekutega  osavõturohked Kevad- ja Sügiskonverentsid, millel käsitletiti EETELi liikmetele aktuaalseid teemasid. 2011. aasta novembris toimunud üldkoosolekul kiitsid liikmed suure häälteenamusega heaks muudatuse liikmemaksu arvutamise valemis ja ühtlasi täpsustati liikmemaksu reglamenti.
EETEL koostöös Soome elektrieriala liidu STUL võitis 2011. aastal Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskuse korraldatud hanke kutseõppes vajaliku käsiraamatute tõlkimiseks. Selle tulemusena korraldas EETEL „Elektriprojekteerimise käsiraamatu“ ja „Elektripaigaldiste 1-4“ tõlke, ekspertiisi ja kujundamise. Tegevuse tulemusena on elektrialal tegelejatel kättesaadav 5 uut käsiraamatut võrguversioonina.
EETEL jätkas koostööd EASiga, kelle abiga viidi läbi EETELi liikmetele  koolitustsükkel olulistel teemadel – esimesel poolaastal üldnimetuse all „Efektiivsus“ ja teisel poolaastal „Eestvedamine“.  Mõlema mooduli all oli 4 teemat. Kokku osales 176 EETELi liikmesettevõtte tipp- ja keskastme juhti. Koolitusest osavõtt oli rekordiline, kuid jäi alla planeeritud mahule. Kuna EASi taotluses planeeritud koolitusvõimalused jäid osaliselt kasutamata ja liikmed soovisid keskastme juhtidele „Projektijuhtimise“ koolitust, esitas EETEL EASle 2011 aasta lõpus taotluse projekti pikenduseks 1 kvartali võrra. Täiendkoolitustele laekus lisaks soove 44 juhilt.
Jätkuvalt tulemuslik oli töö kutseomistamise vallas. 2011. aastal omistati elektriku kutse 213le, automaatiku kutse  48le, side ja nõrkvoolu paigaldaja kutse 24le kutsetaotlejale. Kokku omistati kutse 285le töötajale. Jätkus tihe koostöö erialakoolidega, kellest mitme nõukogus osalevad EETELi esindajad. Koostöö üheks tippsündmuseks oli elektriku kutsemeisterlikuse võistluse läbiviimine koostöös Tallinna Polütehnikumiga  „Teeviit 2011“ raames.
Jätkus tihe koostöö Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Energeetika teaduskonnaga. Koos TTÜga viisime läbi töövarju päeva, kus EETELi tegevjuhte varjutas 49 tudengit, mis on üle 3 korra rohkem kui senine parim osavõtt. Töövarju päeva raames toimus ka esseekonkurss, mille  parematele töödele olid  auhinnad välja pannud AS TERA ja EETEL.
2011 jätkus II etapp 2008. aastal alustatud  koostöö  Läti alaliidu LEAAga, Leedu elektrikute koolituskeskuse REMC  ja Tampere Ammatikoulu Oy-ga  rahvusvahelises koostööprojektis võrguelektrikute kutse- ja täiendõppe alal. Selle eesmärgiks oli kaasajastada ja ühtlustada Põhjamaadega võrguelektriku erialast täiendõpet kutseharidussüsteemis, tagades ettevõtete parem konkurentsivõime avatud turul. Projekti eesmärgiks on esimesel etapil koostatud koolituskavade testimine läbi pilootkoolituste, mille EETEL käivitas edukalt oma liikmetele (14 osalejat) septembris 2011.
Koostöös Eesti Energia Jaotusvõrguga viidi läbi võrguelektrikute kutsevõistlus.
Tihe koostöö jätkus  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning  Haridus– ja Teadusministeeriumiga. Koostöös Kutsekojaga  koostasid EETELi ettevõtete esindajad uue „Elektriku kutsestandardi“, mis vastab uue Euroopa Liidu 8-astmelise klassifikatsiooni skaala nõuetele.
Koostöö teiste  elektriala liitudega meie naaberriikides  Lätis, Leedus ja Soomes jätkus regulaarsete tööalaste kohtumiste näol.
EETEL on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liige. EETELi hulgimüügi sektsioon on Üleeuroopalise Elektrimaterjalide Hulgimüüjate Assotsiatsiooni (EUEW) liige, liikmelisus finantseeritakse  hulgimüüjate sektsiooni liikmete poolt.
Traditsiooniliselt koostati firmade TOP 2010. Paremaid ettevõtteid – Corle OÜ, AS GLAMOX HE  ja SLO AS autasustati Sügiskonverentsil.
Järjest rohkem on osavõtjaid vabaaja üritustest. Võisteldi kardi- ja bowlingu rajal, samuti võrkpallis.
 
Liikmemaksu laekumine 2010. aastal  oli 41324,04 EURi  (2010. aastal 821,7 tuhat krooni, so. 52516,2 EUR).
 
Majandustegevuses lähtuti eelmise aasta üldkoosoleku poolt 2011. aastaks kinnitatud eelarvest. Liidu 2011. aasta äritulud kokku olid  186578,86  (eelarve 146152,00) EURi ning ärikulud  200499,78 EURi (eelarve 156515,0).
Finantstulu oli  433,1EURi ning finantskulu 0 EURi.
Tööjõukulu (koos lepinguliste töötajatega) oli 84971,93 EURi, millest  sotsiaalmaksud 21683,99 EURi. EETELi juhatuse liikmetele tasu 2011 aastal ei makstud.
EETELi 2010. aasta majandustegevuse kahjumiks kujunes 13487,82 EURi. Kahjumi olulisemad põhjused olid:

  • Tagasihoidlikum liikmemaksu laekumine (võrreldes 2010. aastaga laekus 2011.aastal 21,4% vähem, ehk 11192, 61 EUR’t)
  • EAS’i projekti pikendamisest tingitud II poola-aasta tagastatava toetuse (9311 EURi) edasi lükkumine 2012. aastasse.

EETELi 2012. aasta olulisemaks eesmärgiks on liikmete igakülgne toetamine ehitusturu madalseisus läbi koolituse, nõustamise ja konsultatsioonide, samuti aktiivne osalemine seadusloomes.