Elukestva õppe toetusprogramm DCII

                                                                                           

DISTRIBUTION CERT II

DC projekti eesmärk:

                DC projekt aitab EU sotsiaalfondi rahalisi vahendeid kaasates ühtlustada ja arendada elektrivõrgu paigaldajate erialaseid oskusi ja teadmisi läbi täiendkoolituse Baltimaades ja Soomes.
 

Taustast:

 • Elektrivõrkude töökindlus on muutunud riikidele turvalisuse tagamisel ülioluliseks
 • Looduskatastroofid on näidanud, et oma jõududega ei suudeta eriolukordades toime tulle
 • Ratsionaalseks lahenduseks on piiriülene koostöö
 • EU liikmesmaade tööturg on avanenud ja loob uued võimalused paigaldajatele
 • Baltimaade elektrivõrk on üha rohkem integreeritud  Põhjamaadega ja teiste

                EU riikidega

 • DC I käigus läbi viidud uurimistulemused näitasid, et probleemid tööjõu osas on sarnased Baltimaades

                ja Soomes
 

DC projektide areng:

 • DC I projekt algas 01.10.2008, lõppes 30.09.2010.
  • Osalesid Eesti, Läti ja Soome
  • Eesmärgiks oli selgitada välja täiendõppe vajadus, teemad ja luua raamistik  õppele ning teadmiste kontrollile
  • Selgitada välja maadevahelised erisused ja nende mõju
 • DC II projekt algas 01.10.2010 ja lõpeb 30.09.2012.
  • Osalevad Läti, Eesti, Leedu ja Soome
  • Eesmärgiks on ette valmistada ja viia läbi pilootkoolitus  Baltimaades
  • Pilootkoolituste koolitustes saadud kogemuste põhjal  luua        pidev võrguelektrikute täiendõpe

Eesti võrguehitajate tulu projektist:

 • Projekt loob töötajate jaoks täiendkoolituse süsteem jaotusvõrgus nõutava kvalifikatsiooni ja kutsetunnistuse saamiseks.
 • Täiendkoolituse süsteem toimib samadel alustel kõikides osalevates riikides (Soome, Eesti, Läti ja Leedu)
 • Kvalifikatsioonide ja kutsetunnistuste ühtlustamine erinevates riikides võimaldab konkurentsivõimelist osalemist EU tööturul 

 
Projektis DC II osalejad:

 • Soome                                               
  • Tampereen AKK
  • MSPV-Konsultit Oy
  • Revolver Oy
 • Eesti
  • EETEL
  • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Läti
  • LEEA
 • Leedu
  • Lithuanian  Centre of Training for Energy Specialists (REMC)

Pilootkoolituse programm: Võrguelektriku eksamiteks ettevalmistav koolitus

Koolituse koht: JV õppeväljak Kadaka tee 42J, Tallinn
Individuaalse õppeprogrammi alusel täpsustatud vajalik koolituspäevade kogus.
Enne praktilist eksamit peab olema tehtud teooriaeksam.

KOOLITUSE ALGUS: 22.09.2011

Koolitusprogramm peab olema läbitud ja eksamid tehtud hiljemalt 31.09.2012.
Teooriakoolituse ajagraafik koostatakse iga riigi kohta eraldi ja see peab olema valmis 2011 .a. augustikuu lõpuks.
 
         
 
Nädal 1
NE 22.09.11        KOOLITUSE ALGUS. Tutvumine teiste õpilastega, õppeasutusega ja töökoha
juhendajatega.
Koolituse eesmärk ja struktuur. Individuaalne õppeprogramm.
Õppematerjalid ja meetodid.                (J. Allem, T.Talvitie, V.Aunapuu,T.Lehtveer)

Nädal 2
NE 20.10.11        Võrguelektriku arvutioskus, infotehnoloogia kasutuse alused.                                                                                                                     (T. Lehtveer)
RE 21.10.11         Võrguelektriku üldised oskused, elektrotehnika alused 1. osa.                                                                                                                          (J. Peetso)
 
Nädal 3
NE 17.11.11        Võrguelektriku üldised oskused, üldine tööohutuskoolitus + kaart.       (T. Lehtveer)
RE 18.11.11         Ohutusalased oskused ja riskide juhtimine. Ohutus tõstetöödel,
 inimtõstukitel ning redelitel ja tellingutel teostatavatel töödel.                                          (P. Nagel)
 
Nädal 4
KO 18.01.12        Ohutusalased oskused ja riskide juhtimine, ohutus elektritöödel + kaart.                                                                                                                          (T. Lehtveer)
NE 19.01.12        Võrguelektriku üldised oskused, elektrotehnika alused 2.                                        (J. Peetso)
RE 20.01.12         Võrguelektriku üldised oskused, mõõtmistehnika, erinevad
tehnilised mõõdistused.                                                                             (M. Sirel, U.Põldver)
                                                                                                                           
Nädal 5
KO 15.02.12        Ohutusalased oskused ja riskide juhtimine, esmaabikoolitus.                                                                                                                                   (g4s- I.Paulus)
NE 16.02.12        Ohutusalased oskused ja riskide juhtimine, esmaabikoolitus + kaart.                                                                                                                     (g4s –I. Paulus)
RE 17.02.12         Ohutusalased oskused ja riskide juhtimine, tööd tulega + kaart.                        (g4s –M.Sild)
 
Nädal 6
KO 21.03.12        Ohutusalased oskused ja riskide juhtimine,
ohutus töötamisel teel + kaart.                                                                              (P. Nagel)
NE 22.03.12        Võrguelektriku üldised oskused, kontroll ja dokumenteerimine,
tehniline inglise                                                                                                        (K. Kaldaru)
RE 23.03.12         Võrgupaigaldus, teede ja tänavate valgustustööd.                 (R. Pilt)
LA 24.03.12         Praktilised  harjutused                                                              (juhendaja)
 
Nädal 7
KO 18.04.12        Võrgupaigaldus, õhuliinid, 1.päev.                                      (M. Roosnurm)
NE 19.04.12        Võrgupaigaldus, õhuliinid, 2.päev.                                           (K. Kaldaru)
RE 20.04.12         Võrgupaigaldus, õhuliinid, 3.päev.                                          (K. Kaldaru)
 
Nädal 8
KO 09.05.12        Võrgupaigaldus, maakaablid, 1.päev.                                       (A. Kuusik)
NE 10.05.12        Võrgupaigaldus, maakaablid, 2.päev.                                       (A. Kuusik)
RE 11.05.12         Võrgupaigaldus, maakaablid, 3.päev.                                      (A. Kuusik)
LA 12.05.12         Praktilised harjutused
 
 
Nädal 9
ES 04.06.12         Jaotusalajaama tööd.                                                              (A. Tarkmees)
TP 05.06.12         Talitlus.                                                                                           (Ü.Viitkar)
KO 06.06.12        Elektrivõrgu talitusprotseduurid, toitekatkestused, võrgu muutmine,
vead, talitus- ja hooldustööd.                                                   (T.Tubli, A.Aasna, P.Puumets)
NE 07.06.12        Ohutusalased oskused ja riskijuhtumine, elektriohutuse pädevus.
Ettevalmistus elektriohutuse eksamiks                                                               (T.Lehtveer)
RE 08.06.12         Teooriaeksam                                                                               (Komisjon)
 
 
Nädal 10             
NE 30.08.12        Teooria korduseksam                                                                (Komisjon)
RE 31.08.12         Kokkuvõtete tegemine juhendajatega. Ülevaade praktikapäevikute  täitmisest.                                                                                                               (Komisjon)
 
Nädal 11
ES 03.09.12         Praktiline eksam – 1. päev                                                      (Komisjon)
TE 04.09.12         Praktiline eksam – 2. päev                                                     (Komisjon
)
 

DCII kodulehele saate SIIT