Elektrik II kutseeksamiks ettevalmistus

 
Elektrik II kutseeksamiks ettevalmistus
 
Tallinna polütehnikumis  algavad 3.novemril 2011.a  ELEKTRIK II kutseeksamiks ettevlmistavad koolitused.

Kursuse eesmärgiks on täiendada elektrikute ametialaseid teadmisi sooritamaks elektrik II kvalifi katsioonieksamit vastavalt kutsestandardi nõuetele.
 
 Koolituse fookus on peaasjalikult suunatud elektrivaldkonnas töötavatele isikutele, kes vastavad eelnevalt haridustasemelt ja oskustelt elektrik II kutsekvalifikatsiooni nõuetele ning kellel on vajadus sooritada Elektrik II kutseeksam.
 
Nõuded õpingute alustamiseks:
Eelnevalt haridustasemelt ja oskustest lähtuvalt vastavus Elektrik II kutsekvalifikatsiooni nõuetele
 
Teemad:
 
Auditoorse töö teemad
 
·         Kutsealaga, tööõiguse ja töökeskkonna ohutusega seotud õigusaktid
·         Elektrotehnika alused
·         Elektroonikakomponendid ja –Iülitused
·         Elektriaparaadid
·         Elektrimasinad
·         Elektrimõõtmised
·         Paigaldustehnoloogia alused
·         Elektripaigaldiste käidu alused
·         Elektervalgustus
·         Elektrivarustus
 
Praktilise töö lühikirjeldus
 
·         Elektrotehnika
·         Elektrimõõtmised
·         Paigaldustehnoloogia
·         Elektripaigaldiste käit
 
Lektorid:
TPT kutseõpetajad: N. Eurkina, R. Petrasvili, U. Krusell , A. Lukašin A. Rassõlkin, A. Saaret
 
Asukoht:
 
Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57 Tallinn
 
Maht:
80 tundi
 
Toimumisaeg:
03.11.2011 – 09.12.2011
koolitused toimuvad neljapäeviti ja reedeti 9.00 – 16.00
 
Hind:
305.- EUR
 
 
Täiendav info ja registreerimine:
Ege Meister, kursused@tptlive.ee,tel. 610 3604, 53 048 233 vaata lisa: www.tptlive.ee