Koolitus: Elektriettevõtete efektiivsuse ja tootlikkuse tõstmine ning toimetulek tänases keskkonnas

Elektriettevõtete efektiivsuse ja tootlikkuse tõstmine ning toimetulek tänases keskkonnas

Koolitus toimub Paigaldajate sektsiooni eestvõtmisel.

Koolituse sihtrühm: EETEL kuuluvate firmade juhid Osalejate arv: maksimaalne grupi suurus on 16 inimest Koolituse vorm, töötamisviis: lühiloengud ja -käsitlused, rühmatööd, arutelud, praktiliste näidete analüüsimine Koolituse koht: Veskisilla Hotell Pärnu Jõe kaldal Paide-Türi maantee ääres Türi-Allikul (11 km Paidest, 1 km Mäost, 1 km Türilt on vana vesiveski. www.veskisilla.ee kaldal Paide-Türi maantee ääres Türi-Allikul (11 km Paidest, 14 km Mäost, 1 km Türilt ) on Koolituse ajakava: 21.mai 09.00 – 14.00 (järgneb paigaldussektsiooni koosolek) Töösessioonid: 10.00 – 11.30 11.45 – 13.15 Lõuna 13.15 – 14.00 22.mai 09.00 – 16.30 Töösessioonid: 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 Lõuna 12.15 – 13.15 Töösessioonid: 13.15 – 14.45 15.00 – 16.30 Eesmärgid: Programmi tulemusena on osalejad … • leidnud võimalusi tänase olukorraga toimetulekuks, • teadvustanud ehituse omahinna olulisuse ja leidnud võimalusi selle vähendamiseks, • teadvustanud, mida saab projektijuht/objektijuht teha tegevuse efektiivsuse ja tootlikkuse tõusuks Koolituse sisu (programm): • Sissejuhatus (Koostöö metoodikas kokkuleppimine – ajakava, arutelud jne.) • Tegutsemine kriisi olukorras (Arutame, millised on meie võimalused tänasel päeval toimetulekuks kujunenud keskkonnas) Kujunenud keskkond Kuidas kindlustada likviidsust – mida selleks teha Millised võimalused on kulude vähendamiseks – võimalikud variandid Üldkulud Muutuvkulud Otsekulud Kuidas säilitada rahavoogu (käivet) Kuidas kaasata inimesi • Omahinna vähendamine läbi projektiprotsessi parendamise • Projektipõhine ehitamine (Mõistete lahtirääkimine ja vaade sellele, mida tähendab ehitada tootmispõhiselt või projektipõhiselt. Milline on see keskkond, kus me täna tegutseme.) Grupitöö: Vaadates juhi/projektijuhi seisukohast, tuua välja erisused kui: – ehitame oma meeskonnaga – ehitame alltöövõtjatega • Projektipõhise juhtimise keerukus võrreldes tavaüksuse juhtimisega (Vaatame siin projektipõhist ehitamist projektijuhi/objektijuhi seisukohast ja arutame läbi, et miks projektipõhist juhtimist loetakse üheks keerukamaks juhtimiskeskkonnaks) • Projektiorganisatsioon Grupitöö: Mida ootavad juhid projektijuhtidelt/objektijuhtidelt ja mida ootavad projektijuhid/objektijuhid juhtidelt Projektijuht Objektijuht Tööjuht Juhtrühm – juhid (Arutelu, milline projektiorganisatsioon on tänasel päeval ja miks – milline on juhtide roll, milline on projektijuhi/objektijuhi roll ja milline on tööjuhi roll tulemuse efektiivsel saavutamisel) • Kuidas panna inimesi vastutama (Arutelu, kuidas inimesed vastutust võtavad ja mida meie saame teha, et vastutust võetaks rohkem) • Projekti elutsükkel (Vaatame läbi elutsükli komponendid: pakkumistegevus, lepingu sõlmimine, planeerimine, ehitustegevus, üleandmine ja arutame millele pöörata tähelepanu, et olla efektiivne ja kõrge tootlikkusega) • Projekti ettevalmistus Pakkumistegevus Täiendavad vajaduste selgitamised Tehnoloogiline plaan Eelarve Lepingu sõlmimine ja selle tähtsus juhtidele, projektijuhtidele ja objektijuhtidele (Arutelu, mida ja kes peaks tegema selles etapis kindlustamaks hilisema töö käigus erinevate osapoolte üksmeele) • Töökorralduslik plaan ja selle äärmiselt suur tähtsus Planeerimise põhimõtted Planeeritava töö määratlus Töö tulemuse formuleerimine Töökorraldusliku plaani koostamine (Räägime läbi, mida on võimalik täna teha, et viia ehitamise omahind alla läbi töökorralduse ehitusplatsil) • Määramatus ja selle arvestamine planeerimisel • Aja juhtimine projektitöös koos tootlikkuse juhtimisega (Arutelu, kuidas juhtida ja kontrollida tuleviku) Mis on projekti ajaline kestvus? (Teooria ja arutelu – kuidas hoida projekti käigus kontrolli all aega. Kuidas hoida kontrolli all paralleelsete tööde ajakulgu. KRIITILINE TEE) Ajavaru loomine (Teooria ja arutelu – kuidas seda luua ja juhtida) • Kvaliteedisüsteemid ja projekti kvaliteedi juhtimine. (Arutelu – kuidas rakendatakse, millised kokkulepped tuleb sõlmida enda meeskonnaga. Järelvalve) • Info liikumise kindlustamine (Teooria ja arutelu – kuidas luua toimiv infoliikumine inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja meeskondadesse? Kuidas saada õigeaegset infot) • Riskianalüüs (Arutelu – kust võib ootamatusi oodata ja mida teha nende mõju vähendamiseks ) • Muutused projektiplaanis (Arutelu – Kuidas teha muutusi? Kuidas kokku leppida ja ka kokkulepped vormistada) • Kokkuvõte Kõikide teemade lühikokkuvõtted on jaotusmaterjalide kaustas. Jaotusmaterjal hõlbustab teemade omandamist (vähendades märkmete tegemise vajadust) ja on hiljem kasutatav meenutamise abivahendina. Koolituse läbiviija: Tiit Valm, ARIKO konsultant. Lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstuselektroonika erialal. Õppinud Tartu Ülikooli magistratuuris ärijuhtimist. Läbinud arvukalt iga-aastasi täiendkoolitusi üldjuhtimises, strateegilises juhtimises, projektijuhtimises, müügijuhtimises, müügitöös, klienditeeninduses ja finantsarvestuses. Töökogemus juhina nii riiklikus kui ka erasektoris esmatasandi juhist tippjuhini. Juhtimiskogemust üle 20 aasta. Üle 10-aasta pikkune koolitus- ja konsultatsioonikogemus. Kompetentsusvaldkonnad: strateegiline juhtimine, üldjuhtimine, muutuste juhtimine, projektijuhtimine, meeskonnatöö, müük ja teenindus. ARIKO annab osalejatele tunnistused koolituse läbimise kohta.