KOOLITUSINFO

EETEL- EKSPERT OÜ oktoobrikuu koolituskalender

 

  • Kaablitööde elektrikute ja kaablitööde juhatajate koolitus 1.10.2010

Teatavasti on Eesti Energia AS  püstitanud nõude kaablitööde kvaliteedi tõstmiseks ja sellega seoses nõuab kaablitöödega tegelevatelt ettevõtetelt vastavasisulise koolitussertifikaadi esitamist alates 1.05.2002.a. Sertifikaadi kehtivus ei tohi ületada kolme aastat.  

 Koolituspäeva maksumus  EETELI liikmetele 1500.- kr (95,87 €) ja mitteliikmetele 1800.- kr (115,04 €).

Koolitus toimub Tallinnas Eesti Energia polügonil, Kadaka tee 42J algusega  kell 9.00 Hind sisaldab abi- ja jaotusmaterjale, lõunat ja kohvipause.

Eelregistreerimine kuni 20.09.2010

Koolituse kestus 8 tundi.

  •  Käiduelektriku täiend- ja ohutuskoolitus 8.10.2010.

Koolitus on mõeldud nii käidutöid vahetult tegevale elektrikule kui ka käidu eest vastutajatele (käidukorraldajatele) perioodiliseks täiend- ja ohutuskoolituseks. Koolitus sisaldab uudisinfot käidutööde valdkonnas ja käsitleb üht teemavaldkonda põhjalikumalt. Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga ja vajadusel antakse välja ka vastav ohuteadlikuse tunnistus.

 Koolitus toimub   Laki 13 Tallinn algusega kell 9.00

Koolituse maksumus  EETELI liikmetele 1500.- kr (95,87 €) ja mitteliikmetele 1800.- kr (115,04 €). Hind sisaldab abi- ja jaotusmaterjale, lõunat ja kohvipause. Koolituskava on vaadeldav koduleheküljel: www.elektriala.ee

Eelregistreerimine kuni 29.09.2010

 Koolituse kestus 8 tundi.

 

 

  •  Käiduelektriku täiend- ja ohutuskoolitus (vene keeles)15.10.2010

Koolitus on mõeldud nii käidutöid vahetult tegevale elektrikule kui ka käidu eest vastutajatele (käidukorraldajatele) perioodiliseks täiend- ja ohutuskoolituseks. Koolitus sisaldab uudisinfot käidutööde valdkonnas ja käsitleb üht teemavaldkonda põhjalikumalt. Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga ja vajadusel antakse välja ka vastav ohuteadlikuse tunnistus.

Koolitus toimub  Tallinnas Eesti Energia polügonil, Kadaka tee 42J algusega  kell 9.00 Koolituse maksumus  EETELI liikmetele 1500.- kr (95,87 €) ja mitteliikmetele 1800.- kr (115,04 €).  Hind sisaldab abi- ja jaotusmaterjale, lõunat ja kohvipause. Koolituskava on vaadeldav koduleheküljel: www.elektriala.ee

Eelregistreerimine kuni 6.10.2010

 Koolituse kestus 8 tundi.

 

  • Pingealuste tööde teostamise ohutus ja töötehnoloogiline koolitus 1kV pngestatud elektripaigaldises. (BAASKOOLITUS) 21-22.10.2010

Teatavasti on Eesti Energia AS  püstitanud nõude klientide paremaks teenindamiseks teostada teatavaid töid pingestatud olukorras. Seoses sellega on firmadel, kes teostavad elektritöid jaotusvõrgus nõutav esitada vastavasisuline koolitussertifikaat alates 1.04.2006.a. Tuginedes eelnevale korraldab EETEL-EKSPERT OÜ koolituse. Koolitus on põhimahus praktiline ja seetõttu on osalejate arv piiratud. 

Koolituse maksumus  EETELI liikmetele 3000.- kr (191,74 €)  ja mitteliikmetele 3500.- kr ( 223,70 € ). Hind sisaldab abi- ja jaotusmaterjale, lõunat ja kohvipause.

Koolitus toimub: Tallinnas, Eesti Energia polügonil, Kadaka tee 42J algusega  kell 9.00

Koolituse kestus 16 tundi.

Eelregistreerimine kuni 11.10.2010 (palun seda teha võimalikult kiiresti).

NB

Koolitusel peaks osalema igast huvitatud firmast vähemalt kaks elektrikut.

Osaleja peab omama vähemalt üheaastast töökogemust antud töödel pingevabas olukorras, mille kohta palume esitada teatis registreerimisel.

Iga osaleja peab võtma kaasa individuaalsed kaitsevahendid- sealhulgas kolmest kindast koosneva kindapaari ja tööriided välistöödeks. Firma iga nelja osaleja kohta ronimisrauad, vöö, AMKA klemmihoidik (1000 V), 13/17 padrunvõti (1000 V) ja ampertangid.

  • Kuni 1 kV pingealuste tööde ohutuskoolitus (TÄIENDOHUTUSKOOLITUS) 22.10.2010

Koolitus on mõeldud neile elektrikutele, kes on eelneval aastal läbinud kuni 1 kV pingealuste tööde ohutus ja tehnoloogiakoolituse ja kellel on eelnevast koolitusest möödunud üks aasta. Kuna koolitus on põhimahus praktiline, siis on osalejate arv piiratud.  Koolituse maksumus  EETELi liikmetele on 1800.- kr (115,04 €) ja mitteliikmetele 2000.- kr ( 127,82 €).

Koolitus toimub Tallinnas Eesti Energia polügonil, Kadaka tee 42J algusega kell 9.00

Eelregistreerimine kuni 11.10.2010 (Palun seda teha võimalikult kiiresti)

Koolituse kestus 8 tundi

NB

Iga osaleja peab võtma kaasa individuaalsed kaitsevahendid- sealhulgas kolmest kindast koosneva kindapaari ja tööriided välistöödeks ning firma iga nelja osaleja kohta ronimisrauad, vöö, AMKA klemmihoidik (1000 V), 13/17 padrunvõti (1000 V) ja ampertangid.

  • 0,4 kV-20 kV jaotusvõrgu elektripaigaldistes lülitamisõiguse koolitus  26-29.10.2010

Koolitus on mõeldud käiduelektrikutele ja tööde juhtidele, kes korraldavad elektritöid jaotusvõrgus ja teostavad vajadusel lülitustoiminguid. Koolitus toimubTallinnas Eesti Energia polügonil, Kadaka tee 42J. 

Koolitus toimub koostöös Eesti Energiaga ja lõppeb eksamiga mille protokoll esitatakse Eesti Energia dispetšiosakonnale. Osavõtumaks EETELi liikmeile 5400 kr (345,12 €) ja mitteliikmeile 5800 kr (370,69 € ). Hind sisaldab abi-ja jaotusmaterjale, lõunaid ning kohvipause.

Eelregistreerimine kuni  18.10.2010

Koolituse maht 32 tundi.

 

NB: Tundide arvud on märgitud pädevuse koolitusnõude täitmiseks.

Koolitustel osalemiseks  palume  registreeruda:

E-post: koolitus@elektriala.ee või

Kodulehekülg: http://www.elektriala.ee/

Telefonid:  6797974

Telefaks: 6797973

Samal aadressil palun saata Teid huvitavad koolitussoovid ja -tellimused.

 

 EETELi plaanitavad koolitused  2010. juunikuus

1. Töölepingu seaduse rakenduslikud probleemid eesti ja vene keeles

2. Ehitus ning alltöövõtulepingud

3. Muudatused riigihangete seaduses. Lihthanked ja kohtupraktika.

Täpsemalt koolitustest leiate allolevatest dokumentidest

link link link link

 

 

Perioodil 15.juuni  2010 kuni  30.august.2010  viidi EuroopaSotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi koolitusprojekt EETEL MTÜ liikmesfirmade töötajatele.

Projekt sai tuge EASi Teadmise ja oskuste arendamise toetamise meetmest.