Kutse omistatud

EETELis kutseeksami sooritanud ja tunnistust omavate iskute registri  leiate Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse kodulehelt aadressil www.kutsekoda.ee   KUTSEREGISTER-KUTSETUNNISTUSED

ELEKTRIK

AUTOMAATIK

NÕRKVOOLU SÜSTEEMIDE PAIGALDAJA

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK  III