Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

 

 KOOLITUSED

Tallinna Polütehnikumis

Elektrik II kutseeksamiks ettevalmistus (eesti k) – 16.09 -15.10. 2010 neljapäeviti ja reedeti

Elektrik II kutseeksamiks ettevalmistus (vene k) – 21.10 19.11. 2010 neljapäevitu ja reedeti
 

Kursustele registreerimine ja info: Ege Meister
täiskasvanukoolituse osakonna juhataja kt

ege@tpt.edu.ee
+372 6103 604

Kursustele registreerimiseks saatke eespooltoodud e-posti aardessile järgmised andmed:

  • Kursuse nimetus
  • Ees- ja perekonnanimi
  • Kontakttelefon
  • Kontaktmeili aadress
  • Töökoht
  • Amet
  • Lühike motivatsioonikiri "Miks ma soovin sellel  koolitusel osaleda"

Kursusi finntseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist "Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused"

Registreeruda saab samuti EETEL MTÜ Arvo Ulla tel 5024776 e-post. arvo@eetel.ee

Kursusele registreerimiseks saatke eespooltoodud meilile järgmised andmed:

Kursuse nimetus
Ees- ja perekonnanimi
Kontakttelefon
Kontaktmeil
Töökoht
Amet
Lühike motivatsioonikiri „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda“

Kursusi finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“.

 

Tartu Kutsehariduskeskuses algab koolitus Elektriku täienduskoolitus – ettevalmistus elektrik II kutseeksamiks

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Kursus on osalejale TASUTA.

Koolitusele registreerumine avatakse 18. oktoobril. Registreerudes palun põhjendage enda kuulumist koolituse sihtgruppi ja koolitusvajadust paari lausega registreerimisvormi lahtrisse "Märkused" või saatke põhjendus: sigrid.tani@khk.tartu.ee

Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on:

1. Sihtgruppi kuulumine

2. Motivatsiooni toetav kiri (Märkuste lahtris registreerimisvormil)

3. Registreerumise järjekorra number

Koolituse sihtgrupp:

Elektritööde valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad täienduskoolitust ja soovivad sooritada elektrik II kutseeksami. Koolituse sihtgruppi kuulumist saab kontrollida KUTSESTANDARDIST ning eksami nõuetega tutvuda EETEL-i kodulehel.

Koolituse eesmärk:

Täiendada elektrikute ametialaseid teadmisi ja oskusi vastavalt kutsestandardi nõuetele. Valmistada koolitusel osalejad ette elektrik II kutseeksami sooritamiseks.

Teemad

Kutsealaga seotud õigusaktid

Elektrotehnika

Elektrimaterjalid, elektroonika komponendid, elektrimasinad

Nõuded elektripaigaldistele

Töö tehnilise dokumentatsiooniga

Elektrimõõtmised

Elektripaigaldiste käit

Erioskused

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi.

Koolituse ajad:

Neljapäev 18. november kell 17:00-20:00

Reede 19. november kell 9:00-16:00

Laupäev 20. november kell 9:00-16:00

Neljapäev 25. november kell 17:00-20:00

Reede 26. november kell 9:00-16:00

 

Laupäev 27. november kell 9:00-16:00

Neljapäev 02. detsember kell 17:00-20:00

Reede 03. detsember kell 9:00-16:00

 

Laupäev 04. detsember kell 9:00-16:00

Koolitus toimub Tartu Kutsehariduskeskuses Põllu tn 11, B korpuses, ruumis 213

Lektorid

Enn Valgma – Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor

Enn Keernik – Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor

Koolituse läbinule väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse tunnistus õppekava läbimisel vähemalt 80 % .

Info ja registreerimine: tel 7361 831, e-mail: koolitus@khk.tartu.ee  , otselingil: https://is.khk.tartu.ee/?_m=7&_p=63&course_id=2097&cmd=2&op=reg

Kui te ei soovi meie koolituste reklaami, siis palun saatke sellekohane teade e-mailile: koolitus@khk.tartu.ee