Liidust1

EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIT (EETEL)
ESTONIAN ASSOTIATION OF ELECTRICAL ENTERPRISES (EAEE)

EETEL on asutatud 16. mail 1995. aastal.

EETEL on Eestis registreeritud ja elektrialal tegevusluba omavate ettevõtjate vabatahtlik demokraatilikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.

EETELi eesmärk on oma liikmete ühiste huvide kaitsmine elektriala kutselistes, tehnilistes, kaubanduslikes ja ärilistes küsimustes, samuti nii liikmeskonna kui ka kogu elektriala kõrge professionaalse taseme saavutamine ning selle pidev edendamine.

EETELi tööd koordineerib 7-liikmeline juhatus, mille esimees on hr. Märt Viileberg AS ELWO juhatuse liige.

EETELi sektsioonid: projekteerimine, paigaldus, välisvõrkude ehitus, hulgimüük, tehnilisekontrolli sektsioon.

EETEL on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

EETELi koostööpartnerid Eestis on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon , Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Haridusministeerium, kõrg-, kutse- ja erialakoolid, Elektroenergeetika Selts, Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Tööinspektsioon, Eesti Energia AS, Eesti Standardikeskus, Kutskvalifikatsiooni Sihtasutus Kutsekoda, Eesti Näituste AS AS Elektrikontrollikeskus jt.;
välismaal: Rahvusvaheline Elektriettevõtjate Assotsiatsioon (AIE), Soome Elektri- ja teletöövõtjate Liit (SSTUL), Põhja-Saksa Elektrotehnika Erialaliit (NFE), Saksamaa kirjastus Hültig & Pflaum, Põhjamaade elektriala haruliidud, Läti ja Leedu elektriala liidud.

EETELisse kuulub 01.04.2010. seisuga 120 ettevõtet.

EETELi 19 liikesfirmat omavad EETELi poolt väljastatavat EETELi TUNNUSTUD ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJA TIITLIT (vt. EETELi TEE).