Projektid

Valdkonna teadus- ja arendustegevuste, innovatsiooni ning ettevõtluse arengu toetamiseks tegeleb EETEL järgnevaga.

Arendusnõuniku partnerluse projekt

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Eesmärgiks on reguleerida Liidu poolt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021−2027“ poliitikaeesmärgi „Nutikam Eesti“ erieesmärgi nr 1 „Teadus- ja innovatsioonivõime ning kõrgetasemeliste tehnoloogiate kasutuselevõtu arendamine ja suurendamine“ meetme nr 21.1.1.1. „Ettevõtjate TAI-mahukuse ja teadmussiirde võimekuse suurendamine“ sekkumise nr 21.1.1.11 „Ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamine (TAI võimalused) ja TAI võimekuse tõstmine“ nimetatud tegevuste elluviimine partnerina. Tegevuste elluviimise ajavahemik on 01.05.2023 kuni 30.04.2025. 

Toetuse maksimaalne summa on 73750 €

Ülikoolidega koostöö

  • Adapter on vahend koostööpartneri leidmiseks arendustegevuseks, konsultatsiooniks või koolitusteks. Hetkel on Adapteri andmebaasis 13 teadusasutust ja 565 teadusteenust. Andmebaas täieneb jooksvalt.

 

ADAPTERi veebilehel saate tutvuda ülikoolide ja teadusasutuste pakutava valikuga teadusteenustest.

Kui vastust või lahendust oma küsimusele või probleemine olemasolevast andmebaasist  ei leia, saab alati küsimuse esitada veebilehe vahendusel ning 5 tööpäeva jooksul leitakse teile vajalikud kontaktid võrgustiku partnerite hulgast.

ADAPTER on aidanud leida eksperte erinevate toodete/ teenuste arendamiseks, analüüside teostamiseks ning konsultatsiooniks kõikides tegevusvaldkondades alates põllumajandusest kuni kunstide ja vaba aja veetmiseni välja. Juhul kui mitmel teadusasutusel on võimekus abiks olla, siis ka see info jõuab teieni ning saate valida, millise ülikooli või teadusasutusega koostööd teete. 

Ettevõtluses võib olla mitmetel ettevõtetel sama probleem, mis vajab teaduspõhist lahendust. Võib-olla on sellele juba lahendus leitud. Lihtne otsimootor aitab sellele küsimusele kiire vastuse leida. Info leiad siit

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ja professorite maailmatasemel teadmised saate oma ettevõtte jaoks tööle panna. Tallinna Tehnikaülikoolis on katselaborid ja kompetents, mille abil saab abi lahendamaks tootearenduse probleeme ning genereerida uusi tarku ideid. Taltechil hea koostöö teiste Eesti ja maailma juhtivate ülikoolidega ning teadusasutustega, mis omakorda võimaldab kaasata lisateadmisi arendus- ja uurimistöödeks. Vaata ülevaadet ülikooli kompetentsivaldkondadest ja teenustest siit: https://www.ttu.ee/ettevottele/ettevotluspartnerid/ettevotluspartnerid-2/ttu-teadussuunad/

 

Lõputööd ja nende teemad

Mõned küsimused vajavad unikaalsemat ja isiklikumat lähenemist. Ja ehk on just Teie ettevõtet puudutav küsimus juba lõputöö teemana pakkumisel.

Tallinna Tehnikaülikooli lõputööde teemade pakkumised