Projektid

Hetkel on maailm ja arusaam tootmise- ning teenusekujundamist ümber defineerinud. Eilsete teadmistega ei pruugi enam hakkama saada ja uusi pole veel välja kujunenud. Just nüüd on parim hetk ja võimalus teha otsused tulevikku vaadates.

Oleme koostöös sihtasutusega Innove ja Eesti Teadusagentuuriga leidnud teaduse ja ettevõtluse vahelises koostöös ettevõtlust toetavad ja arendavad suunad.

Koondame siia lehele info, millest on kasu otsides parimaid lahendusi nii tootearenduse, juhtimise kui ka muude probleemide lahendamiseks. Samuti leiate siit lehelt infot toetuste kohta, millest võib just Teie ettevõttele kasulikuks osutuda.

Toetused

  • Teadusarendust puudutav rahastus
  • EAS
  • EU programmid
  • Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – NUTIKAS

Nutika järgmine taotlusvoor on avatud kuni 30.09.2020.a. Nutika programm sobib ettevõtjatele, kes soovivad oma ressursse paremini kasutada. Teotust saab kasutada nii rakendusuuringute kui ka tootearenduseks. Toetuse summa ühe projekti raames jääb vahemikku 20 000 – 2 milj eurot. 

Ülikoolidega koostöö

  • Adapter on vahend koostööpartneri leidmiseks arendustegevuseks, konsultatsiooniks või koolitusteks. Hetkel on Adapteri andmebaasis 13 teadusasutust ja 565 teadusteenust. Andmebaas täieneb jooksvalt.

 

ADAPTERi veebilehel saate tutvuda ülikoolide ja teadusasutuste pakutava valikuga teadusteenustest.

Kui vastust või lahendust oma küsimusele või probleemine olemasolevast andmebaasist  ei leia, saab alati küsimuse esitada veebilehe vahendusel ning 5 tööpäeva jooksul leitakse teile vajalikud kontaktid võrgustiku partnerite hulgast.

ADAPTER on aidanud leida eksperte erinevate toodete/ teenuste arendamiseks, analüüside teostamiseks ning konsultatsiooniks kõikides tegevusvaldkondades alates põllumajandusest kuni kunstide ja vaba aja veetmiseni välja. Juhul kui mitmel teadusasutusel on võimekus abiks olla, siis ka see info jõuab teieni ning saate valida, millise ülikooli või teadusasutusega koostööd teete. 

Ettevõtluses võib olla mitmetel ettevõtetel sama probleem, mis vajab teaduspõhist lahendust. Võib-olla on sellele juba lahendus leitud. Lihtne otsimootor aitab sellele küsimusele kiire vastuse leida. Info leiad siit

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ja professorite maailmatasemel teadmised saate oma ettevõtte jaoks tööle panna. Tallinna Tehnikaülikoolis on katselaborid ja kompetents, mille abil saab abi lahendamaks tootearenduse probleeme ning genereerida uusi tarku ideid. Taltechil hea koostöö teiste Eesti ja maailma juhtivate ülikoolidega ning teadusasutustega, mis omakorda võimaldab kaasata lisateadmisi arendus- ja uurimistöödeks. Vaata ülevaadet ülikooli kompetentsivaldkondadest ja teenustest siit: https://www.ttu.ee/ettevottele/ettevotluspartnerid/ettevotluspartnerid-2/ttu-teadussuunad/

 

Lõputööd ja nende teemad

Mõned küsimused vajavad unikaalsemat ja isiklikumat lähenemist. Ja ehk on just Teie ettevõtet puudutav küsimus juba lõputöö teemana pakkumisel.

Tallinna Tehnikaülikooli lõputööde teemade pakkumised