Kutse taastõendamine

NB! Kutse taastõendamine on sisetööde ja jaotusvõrgu elektrikute osas peatunud kuniks 01.07.2024. Uued taotlused tuleb esitada kehtima hakkavate standardite alusel!

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

  1. taastõendatav kutsekvalifikatsioon, mille kehtivusajast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta,
  2. vähemalt 3-aastane töökogemus vastaval erialal viimase 5 aasta jooksul,
  3. vähemalt 20 akadeemilise tunni ulatuses läbitud kutsealane täiendkoolitus kutse- või täiendõppeasutuse juures viimase viie aasta jooksul.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane avaldus,
  2. teave taastõendatava kutsekvalifikatsiooni kohta,
  3. erialast töökogemust tõendav vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus,
  4. kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (koondatuna ühte pdfvormingus faili),
  5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta – arve esitatakse peale avalduse laekumist ning seal esitatud andmetele.

 

Dokumendid koguda ühte konteinerisse ja digiallkirjastada ning saata e-postile: virge.sutt@eetel.ee

 

NB! Kui kutse taastõendamine toimub vähemalt aasta jooksul pärast varasema kutsetunnistuse kehtivusaja lõppu, väljastatakse kutsetunnistus dokumentide alusel, hiljem tuleb sooritada täismahus kutseeksam.

 

Taastõendamise hinnad:

Kutse

Taastõendamise tasu

Automaatik-tehnik, tase 5

80.00+KM

Automaatik, tase 4

70.00+KM

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4

144.00+KM

Sisetööde elektrik, tase 4

70.00+KM

Sisetööde elektrik, tase 5

80.00+KM

 

NB! Paberkandjal kutsetunnistuse soovi korral, märgitakse avaldusel, lisandub tähitud kirja saatmiskulu 5,00+KM.