EETELi TOP 50

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit valib igal aastal oma liikmete seast parimad ettevõtted põhimõttel, mis võrdleb eelneva majandusaasta tulemusi – ettevõtete käibeid ja kasumeid ning nende kasvusid, käiberentaabluseid, varade puhasrentaabluseid ja bilansimahte. Koondtulemuste alusel tunnustab EETEL edetabeli kolme parimat liikmesettevõtet ning alates 2022. aastast ka tegevusvaldkondade (elektrimaterjalide tootjad, elektrimaterjalide müüjad, sisepaigaldajad, elektrivälisvõrgu ehitajad, elektriprojekteerijad) parimaid.

2022. aasta EETELi TOP 50 parimad ettevõtted

  1. Glamox AS
  2. OBO Bettermann OÜ
  3. ESB Service Group OÜ

2022. aasta EETELi TOP 50 tegevusvaldkondade parimad

  • elektrimaterjalide tootja – Glamox AS
  • elektrimaterjalide müüja – Onninen AS
  • siseelektripaigaldaja – Tallinna Elekter OÜ
  • elektrivälisvõrgu ehitaja – Instwork OÜ
  • elektriprojekteerija – Edites OÜ

 

TOP 50 koondtulemused aastate lõikes