Kutseandmine

EETEL-ile on elektriala kutsete andmise õigus antud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsusega 07.12.2016 nr 6.1-7/4 tähtajaga kuni 06.12.2021.