Kutseandmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutse taotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Kutseeksam korraldatakse ning kutse antakse:

  • õppeasutuse lõpetamisel – kutse märgitakse akadeemilisele õiendile või diplomile;
  • tööturul tegutsevatele töötajatele – antakse kutsetunnistus.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidule on antud elektritöö ja automaatika kutsete kutse andja õigused 10.11.2021 tähtajaga kuni 09.11.2026.