Kutseandmine

EETEL-ile on elektriala kutsete andmise õigus antud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsusega 10.11.2021 nr 6-4/24 tähtajaga kuni 09.11.2026.