EETELi juhtimine

Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab Üldkoosoleku ülesandeid 7-11 liikmeline Nõukogu, kes on valitud Üldkoosoleku poolt 3 aastaks, sealjuures Nõukogu koosseisu valitakse vähemalt üks kandidaat igast tegevusvaldkonna põhisest Liidu toimkonnast. Igapäevaselt tegevjuhib ja esindab Liitu 1-3 liikmeline juhatus, kes on määratud Nõukogu poolt 3 aastaks.

 

NÕUKOGU LIIKMED (alates 24.11.2022):

Krister Peetmaa, E-Service AS –  esimees

Timo Raimla, W.EG. Eesti OÜ –  aseesimees

Mart Aguraiuja, AS Elrato

Dmitri Beljajev, AS KH Energia-Konsult

Jevgeni Lištšina, OÜ Pluvo Eesti

Marti Mäevere, eD Insenerid OÜ

Indrek Reinsalu, Morek IT OÜ

Janek Sulev, AS Connecto Eesti

 

JUHATUSE LIIGE (alates 28.11.2022):

Kaarel Jänes, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht