EETELi liikmeks astumine

Liidu liikmeks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud ja elektrialal tegutsevad hea mainega ning ärieetilised ettevõtjad ja elektriala õppeasutused ning EETELi Nõukogu otsusel ka muud elektriala organisatsioonid, kes soovivad arendada Liidu eesmärgiga kooskõlas olevat tegevust ja tunnustavad ning järgivad Liidu põhikirja ja Liidu kehtestatud eetikareegleid.

Liitumiseks tuleb taotlejal esitada:

  • kinnitatud vormis kirjalik avaldus, mille täitmine toimub SIIN;
  • vähemalt kahe Liidu liikme soovitus, mis tuleb edastada e-posti teel aadressile eetel@eetel.ee;
  • vajadusel muud nõutavad dokumendid või täpsustav teave taotleja kohta.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab EETELi Nõukogu kahe kuu jooksul alates nõuetekohase avalduse ja dokumentide saamisest. Liikmeks vastuvõtmine jõustub pärast sisseastumismaksu ja jooksva poolaasta liikmemaksu tasumist.

Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab üldkoosolek.