EETELi liikmeks vastuvõtu eeltingimused

1. Taotleja-firma esitab vastaval blanketil täidetud avalduse, millega kohustub täitma Liidu põhikirja, järgima liikmesfirma eetikareegleid, võtma osa Liidu tööst ja tasuma liikmemakse.

2. Avaldusele tuleb lisada
a) EETELi liikmeks astuja firma ankeet,
b) majandustegevuse registris (MTR).
c) äriregistri kehtiva B-kaardi koopia.

3. Firma peab olema heas kirjas ja järgima häid tavasid.

4. Firmal peab olema vähemalt üheaastane tegevusaeg.

5. Vajalikud on kaks soovitajat Liidu liikmesfirmade hulgast.

6. Tausta uuring: Enne juhatuse koosolekut
a) saadetakse Liidu liikmetele välja teade, milles teavitatakse taotleja-firma soovist astuda Liidu liikmeks ning palutakse teatada oma arvamusest ja võimalikest pretensioonidest selle firma suhtes;

7. Vastuvõtu eeltingimuste täimisel võidakse taotleja-firma vastu võtta Liidu liikmeks Liidu juhatuse koosolekul lihthäälteenamusel.

Liikmseks astumise avalduse täitmine toimub SIIN.