EETEL-i väärtuspakkumine

EETEL-i eesmärk on oma liikmete ühiste huvide kaitsmine ning elektriala professionaalse taseme ja jätkusuutliku ärikeskkonna edendamine. Pakume liikmetele kolme peamist võimalust:

Oma erialatoimkonna kaudu mõjutada ärikeskkonda:

 • osaleda seadusloomes tõstmaks tööde kvaliteeti ja ohutust;
 • kindlustada ausat konkurentsi;
 • kasvatada  partnerlust  tellijaga;
 •  kasutada liidu jagatavat infot, et ärikeskkonnas paremini orienteeruda;
 • teha koostööd teiste liidu liikmetega.

Ise kasvada ja areneda:

 • osaleda liidu korraldatavatel koolitustel;
 • jagada oma teadmisi ja kogemust teiste ettevõtjatega;
 • õppida teiste vigadest ja kogemustest;
 • tutvuda valdkonna tipptegijatega ja riigi esindajatega;
 • edendada oma äri laiendades isiklikku suhtlusvõrgustikku.

Ise liitu panustada:

 • kutsuda uusi liikmeid, et liidu mõju veelgi suurendada;
 • leida aega ja energiat teiste liikmete toetamiseks;
 • korraldada ja osaleda liidu ühistes ettevõtmistes (konverentsid, töötoad, ekskursioonid jm);
 • osaleda erinevates vaba aja ettevõtmistes.

EETELi andmekaitse tingimused (PDF ) »