Sisetööde 1

Sisetööde elektrik, tase 4 töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. Ta paigaldab, kontrollib ja hooldab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge (edaspidi madalpinge) elektripaigaldisi ja -seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). Töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena täites tööülesandeid muutuvates olukordades. Töö eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna elektritööd seonduvad lihtsamate kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge (edaspidi väikepinge) seadmete (sh automaatikaseadmete) paigalduse ja hooldusega.

Kutse taotlemise eeltingimused:

  1. vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidus
  2. vähemalt 1-aastane erialane töökogemus

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. Vormikohane avaldus,
  2. vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
  3. tööalase tegevuse kirjeldus,
  4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta – arve esitatakse peale avalduse laekumist ning seal esitatud andmetele.

Dokumendid koguda ühte konteinerisse ja digiallkirjastada ning saata vastavalt välja kuulutatud kutseeksami dokumentide laekumise tähtajale e-postile: virge.sutt@eetel.ee

Eksamigrupi suurus on 15 inimest.

Sisetööde elektrik tase 4 kutseeksami hind 195,00 +KM

NB! Paberkandjal kutsetunnistuse soovi korral, märgitakse avaldusel, lisandub tähitud kirja saatmiskulu 5,00+KM.

Täiendavad dokumendid:

Sisetööde elektrik, tase 4 hindamisjuhend

Sisetööde elektrik, tase 4 kutsestandard