Eesti elektritööde ettevõtjate liit

EETEL on asutatud 16. mail 1995. aastal.

EETEL on Eestis registreeritud ja elektrialal tegevusluba omavate ettevõtjate vabatahtlik demokraatilikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.

EETELi eesmärk on oma liikmete ühiste huvide kaitsmine elektriala kutselistes, tehnilistes, kaubanduslikes ja ärilistes küsimustes, samuti nii liikmeskonna kui ka kogu elektriala kõrge professionaalse taseme saavutamine ning selle pidev edendamine.

EETELisse kuulub 01.04.2013. seisuga 102 ettevõtet.