EETEL - Eesti Elektritööde Ettevõtjate liit

EETEL on Eestis registreeritud ja elektrialal tegevusluba omavate ettevõtjate vabatahtlik demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.

EETELi eesmärk on liikmete ühiste huvide kaitsmine elektriala kutselistes, tehnilistes, ärilistes ja muudes olulistes küsimustes, samuti nii liikmeskonna kui ka kogu elektriala kõrge professionaalse taseme saavutamine ning selle pidev edasiarendamine Eesti Vabariigis ja välismaal.

TULEVASED KUTSEEKSAMID

Apr 04

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit numbrites

0
+
ETTEVÕTET
0
+
TÖÖTAJAT
0
+
MILJARDIT € KÄIVE
~
0
%
EESTI TURU MAHUST

Kevadkonverents 2017 esitlused

Meenutamiseks konverentsi huvitavaid esitlusi, saab neid alla laadida siit: OSKA tööjõuvajadused energeetikas Enno Rebane CPR esitlus 25.05.2017 Raigo Viltrop CPR esitlus …

Loe edasi »

Uued liikmed

Tervitame EETELi uusi liikmeid ITK Inseneribüroo OÜ, Est Networks OÜ ja Eltolex OÜ.

Loe edasi »

Uued tuleohutusnõuded

Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 “Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” hakkas kehtima 07.04.2017 Vaata: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014

Loe edasi »