Milleks on käiduteenus vajalik?

Elektripaigaldised on oluline osa meie igapäevasest elust, tagades elektrienergia ohutu ja tõrgeteta leviku meie kodudes, töökohtades ja ühiskonnas tervikuna. Elektripaigaldiste korraline käit ehk hooldus on hädavajalik, et tagada seadmete ohutus, korras olek ja vastavus kehtivatele elektriohutusnõuetele. Toome välja mõned aspektid, miks elektripaigaldiste käit on oluline.

 • Elektriohutus:

  Elektripaigaldise käidu põhiline eesmärk on tagada elektriohutus. Õigesti töötavad elektripaigaldised vähendavad elektriohutusriski, nagu elektrilöögi, tulekahju või seadmete kahjustumise ohtu. Käidu käigus kontrollitakse elektripaigaldise erinevad komponendid, et veenduda nende korrasolekus ja vastavuses kehtivatele nõuetele.

 • Seadusandlikud nõuded:

  Hoonetes, mille peakaitse on suurem kui 100 amprit, on elektrisüsteemi korraline kontroll kohustuslik, kuid sama oluline on see väiksema peakaitsmega hoonetes.

 • Tõrgeteta töö:

  Elektripaigaldiste käit tagab seadmete tõrgeteta töö. Käidu käigus tuvastatakse võimalikud rikked, kulumine või muud probleemid. Näiteks võib halvenenud juhtmestik või ülekoormatud kaitselülitid põhjustada elektririkkeid või katkestusi. Käidutööde raames saab sellised probleemid varakult avastada ja lahendada, vältides suuremaid tõrkeid ja ohtlikke olukordi.

 • Ennetav hooldus:

  Elektripaigaldiste korrapärane käit toimib ka ennetava hooldusena. See võimaldab avastada potentsiaalseid probleeme enne nende suureks või rikkeks muutumist. Näiteks võib tuvastada vananenud või kulunud osi, mis vajavad väljavahetamist või remonti. Ennetava hoolduse abil saab pikendada elektripaigaldiste eluiga, vähendada ootamatute kulude tekkimist ja suurendada süsteemi tõrgeteta toimimist.

Elektripaigaldiste käidu vajalikkus on ilmne ohutuse, vastavuse seadusandlikele nõuetele, tõrgeteta töö ja ennetava hoolduse seisukohalt. Korrapärane käit vähendab elektriohutusriski ning aitab avastada ja lahendada võimalikke probleeme varakult pikendades seadmete eluiga. Elektripaigaldiste käidu tähtsust ei saa alahinnata, kuna see mängib olulist rolli elektrivarustuse ja turvalisuse tagamisel.

EETELi liikmetest pakuvad käiduteenust järgmised ettevõtted:

A-Kaabel OÜ

Autel-Büroo OÜ

Caverion Eesti AS

Clougrupp OÜ

Connecto Eesti AS

Electrum AS

Elektritsentrum AS

Eletal Service OÜ

Eleväli AS

Elidor Elektritööd OÜ

Eltam OÜ

Eltech Solutions OÜ

Enersense AS

Eralti OÜ

Erko Elekter OÜ

E-Service AS

Firmus Elekter OÜ

Firstel Group OÜ

Halinga Energeetika OÜ

I V Elektritööd OÜ

Kagu Elekter OÜ

KH Energia-Konsult AS

Leonhard Weiss OÜ

Lepna Elekter AS

Loo Elektriehitus AS

Melte OÜ

Pluvo Eesti OÜ

Raasiku Elekter AS

Rantell AS

Siivert Elektrikontroll OÜ

Stik-Elekter AS

TAA Elekter OÜ

Tallinna Elekter OÜ

Teim Elekter TÜ

TERA AS

Triger-E OÜ

Väino JA Ko OÜ

Vaiko AS