Alates 2002.a on EETEL osalenud aktiivselt INCOLAB projekti töös

Käesoleval aastal saab läbi ligi neli aastat väldanud EL V raamprogrammi projekt, mis keskendus EL madalpingeseadmete direktiivi (73/23/EÜ) rakendamise tõhustamisele (lühendatult Incolab projekt). Lisaks Eestile osalesid rahvusvahelises projektis Sloveenia, kes oli ühtlasi ka projekti põhiline initsiaator ja koordinaator, ning Holland, Taani, Rootsi, Tšehhi ja Bulgaaria. Projekti peamine eesmärk oli kitsaskohtade väljaselgitamine EL madalpingeseadmete direktiivi nõuete täitmisel ja probleemidele ühiselt lahenduste leidmine. Samuti aitas projekt oluliselt kaasa nii riigisisese kui rahvusvahelise koostöö süvendamisele madalpingeseadmete direktiivi valdkonnas. Septembris Sloveenias toimunud lõppkonverentsil tehti toimunust kokkuvõtteid ja peeti plaane edaspidiseks.