Arvo Ulla annab ameti üle Urmas Leitmäele

31.oktoober 2016 on viimane tööpäev Arvo Ullal EETELi kutseandmise osakonna juhina. Arvo on olnud EETELiga seotud rohkem kui 15 aastat, sellest esimesel poolel olnud liidu tegevjuht ja teisel poolel kutseandmise juht. Nüüd annab Arvo teatepulga üle Urmas Leitmäele, kuid jääb vajadust mööda osalema elektrikute kutseandmises edaspidigi. Täname Arvot suure panuse eest tema pikaajalises tegevuses EETELis ning soovime tervist ja rahulikumat pensionipõlve.

Juhatuse nimel Märt Viileberg
EETELi tegevjuht, juhatuse aseesimees