DISTRIBUTION CERT I

DISTRIBUTION CERT on projekt, mille eesmärgiks on tagada võrgutehnika oskustööjõu olemasolu Soomes, Eestis ja Lätis

Projekt aitab sihtgrupiks olevatel riikidel luua süsteemi, mis võimaldab töötajatel omandada võrgutehniku üldtunnustatud kvalifikatsiooni.
 

DISTRIBUTION CERT PROJEKTI TOIMIMISE PÕHIMÕTTED

 • Võrgutehnika ja võrguehituse alaste kompetentside ühtlustamine Soomes, Eestis ja Lätis
 • Projekt aitab sihtgrupiks olevatel riikidel luua süsteemi, mis võimaldab töötajatel omandada võrgutehniku üldtunnustatud kvalifikatsioon

PROJEKTI EESMÄRGID

 • Luua töötajate jaoks süsteem võrgutehnika sektoris nõutava kvalifikatsiooni ja kutsetunnistuse saamiseks.
 • Süsteem peab toimima samadel põhimõtetel kõikides osalevates riikides (Soome, Eesti ja Läti)
 • Soodustada kvalifikatsioonide ja kutsetunnistuste ühtlustamist erinevates riikides.
 • Edendada piiriüleseid tegevusi.
 • Tagada oskustööjõu olemasolu (sh kriisiolukordades).

PROJEKTI SISU JA ÜLESANDED

 • Juhtimine
 • Taustauuring
 • Kvalifikatsioonialaste suuniste määratlemine
 • Koolitusprogrammi õppekava koostamine
 • Õppekava moodulite sisu määratlemine
 • Õppekava mooduliteks õppematerjalide koostamine
 • Õppekava moodulite jaoks e-õppe materjalide koostamine
 • Eksperimentaalsed koolitusprogrammid õppekava moodulite jaoks
 • Informatsiooni ja tulemuste levitamine
 • Lõpliku õppekava koostamine
 • Koostöövõrgustiku loomine ja arendamine

HINNANG PROJEKTI PIKAAJALISTELE MÕJUDELE

 • Soome kompetentsipõhiste kvalifikatsioonide mudeli ülevõtmine Eestis ja Lätis.
 • Üksteise heade tavade ja toimimismeetodite ülevõtmine osalevate riikide poolt.
 • Võrgutehnika õpetamise ja kompetentside ühtlustamine ning standardite parendamine kõikides osalevates riikides.
 • Piiriüleste tegevuste võimaldamine erinevates olukordades:
  • Koostöö
  • Välislähetused
  • Tööotsing
  • Alltöövõtt
  • Kriisiolukorrad
 • Õppeasutuste vahelise koostöö täiustamine ning edasise pikaajalise ja laiaulatusliku koolituse edendamine.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

 • Kaheaastane projekt viiakse ellu ajavahemikus 01. oktoober 2008 – 30. september 2010

Veel infot projekti kohta leiate SIIT