Eestis elektrisurmasid 4 korda rohkem kui Soomes

PRESSITEADE

Tallinn, 15. mai – Tänasel Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) kevadkonverentsil tõdeti, et hoolimata valitsuse poolt menetlusse antud eelnõude puudustest on nende menetlemisel parlamendis toimunud positiivseid arenguid.

EETELi tegevjuht Are Veski sõnul on seadusandjad mõistnud, et elektri kui suurema ohu allika puhul peab säilima valdkonna tugev regulatsioon.

„Surmaga lõppenud elektriõnnetuste arv on Eestis miljoni elaniku kohta on jäänud püsima ligi neli korda kõrgemale tasemele kui Soomes,“ ütles Veski.

EETEL on seisukohal, et elektritöödele peab säilima majandustegevuse registri põhine loa- või teavitamiskohustus. See vähendab riske elektriohutusele ja ausale konkurentsile.

„Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise eelnõu SE 573 näeb ette, et elektritööd muutuvad vabaks tegevusalaks. Hetkel on aga Riigikogu majanduskomisjonis siiski jõutud seisukohale, et elektritöödele peaks laienema vähemalt teavituskohustus,“ lisas Veski.

Teiste hulgas esinesid konverentsil ettekannetega Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, Päästeameti tuleohutuse talituse juhataja Marko Rüü ja Regionaalhaigla ambulatoorse üksuse vanemarst Andrei Safjanov.

EETEL on 18 aastat tegutsenud ja 100 ettevõtet ühendav erialaliit. EETELi liikmesfirmades töötab kokku üle 4500 inimese.