EETEL kohtus Vergi sadamas

30. mail pidas EETEL Vergi sadamas üldkoosolekut ja arenguseminari. Väga populaarseks osutunud sündmusel kinnitati 2023. majandusaasta tulemused ning arenguseminaril käsitleti valdkonna ettevõtluse jaoks eksistentsiaalselt olulisi teemasid.

Päeva alustuseks tervitasid EETELi tegevjuht Kaarel Jänes ning nõukogu esimees Krister Peetmaa viimasel kvartalil liiduga liitunud liikmeid – Proper OÜ, Hepta Group Energy OÜ, AllSpark OÜ ning järgmisest poolaastast on taasliitumas Elero AS. Järgnenud üldkoosolekul vaadati üle ning ühehäälselt kinnitati 2023. tegevus-, majandusaasta ja audiitori aruanne. Kokkuvõtvalt sai möönda, et keeruliste otsustamiste aasta kujunes EETELile oodatust oluliselt edukamaks, sealjuures käivitati palju olulist nagu näiteks Positroni sündmus või alustatud koostöö Maksu- ja Tolliametiga. Üldkoosoleku lõpuks andis liidu tegevjuht ülevaate viimase poolaasta arengutest ning tegevustest – uuest kommunikatsioonipartnerist ja -tegevustest, koolituste platvormi esimestest sammudest, kutseeksamite digitaliseerimisest ning normidokumentide tundmise eksami läbi viimisest, „Positron 2024“ ettevalmistamisest, EETELi toimkondade tegemistest, Roheoskuste konsortsiumis, Insenerideakadeemias ning EuropOn organisatsioonis kaasa löömisest, Päästeametiga koostööst jpm.

Sel korral pani arenguseminari koheselt kihama vandeadvokaat Triinu Järviste TGS Balticust, kes andis väga hea ülevaate konkurentsi reeglitest nii erialaliidus kui ka ärikeskkonnas ausa konkurentsi tagamiseks, mida ta kostitas rohkete eluliste ja õpetlike näidetega Eestist ning rahvusvaheliselt. Pärastlõunal tutvustas Marc Mälter elektriehituse sektorit Maksu- ja Tolliameti pilgu läbi – elektrimaterjalide tootmise, müügi ja elektritööde segmentides. Maksuametniku ettekandest joonistus selgelt välja, et EETELi liikmete maksekäitumine on oluliselt eeskujulikum ning näiteks palgad märgatavalt kõrgemad ülejäänud meie sektori ettevõtetest Eestis.

Pärast ühist lindude vaatlemist mereäärses looduses Peeter Hussari juhendamisel ning enne õhtust võõrustajate ekskursiooni Vergi sadamaalal, olid arenguseminaril oma teemasid käsitlemas ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) ning Päästeamet. Eero Liivandi andis põhjaliku ülevaate EIS teenustest ja toetustest ettevõtjatele ning julgustades jagas ta EETELi liikmetega otseteid vajaliku informatsioonini. Arenguseminari lõpetasid esitlusega Heikki Rajalo ja Tiina Kiil, kes rääkisid Päästeameti väljakutsetest elektriga – nii otseses kui ka kaudses tähenduses. Elektripaigaldised ja – seadmed on süvenevalt kõige enam hoonete tulekahjusid põhjustavad tegurid ning elektrivaldkonna kiired arengud näiteks transpordi elektrifitseerimise näol tekitavad ka Päästeametile uusi keerukusi, kus muu hulgas loodetakse heale koostööle EETELiga.

Suur tänu kõigile osalejatele, panustajatele, esinejatele!