EETELi Kevadkonverents 2011

Traditsiooniks saanud kevadkonverents koos üldkoosolekuga toimus 26. aprillil 2011. Tallinna Tööstushariduskeskuses. Ettevõtmine oli pisut tagasihoidlikum korralduse poolest, aga sama sisukas nagu eelnevad.

Konverentsil oli päevakorras 2 ettekannet:

  • Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi asekantsler Einari Kisel rääkis olukorrast elektroenergeetikas lähtuvalt uue valitsuskoalitsiooni programmis kirja pandud eesmärkidest
    Kommunikatsiooni ekspert Janek Mäggi esitas väga huvitava mõttearenduse teemal „Elu võimalikusest Eestimaal peale valimisi…“

Einari Kiseli poolt esitatu oli selge ja realistlik nägemus elektroenergeetika arengust järgneva 4 aasta jooksul, mis lühidalt kokkuvõetuna on märksõna „ENERGIAJULGEOLEK“, mis tähendab:

  • Tarbijale odavaima võimaliku hinnaga elektrivarustatuse tagamist
  • Energiasõltumatust ka pärast 2016. aastat (olulisim  tuumajaama teostatavuse uuringu tulemuste mõju)
  • Ettevalmistused Venemaa sünkroonalast väljumiseks uute taristute rajamise läbi
  • Energia kokkuhoiu programmide rakendamist
  • Kodumaiste väikese keskkonnamõjuga energiaallikate eelistamist

Einari Kiseli ettekanne

Janek Mäggi pani värvikate näidete abil kuulajad aktiivselt kaasa mõtlema ja vaidlema Eestimaa majanduse arengu üle ja ettevõtte juhtide rollist. Ettekanne oli ideid tekitav ja on pisut kahju, et sellest ei ole nn kirjalikku jälge, mida EETELi kodulehele paigutada!

Mõlemad ettekanded olid huvitavad ja sisaldasid kuulajaile kasulikku infot oma äriplaanide kavandamisel.