EETELi liikmed rajasid Pärnumaale välisvõrgu õppeväljaku

Möödunud aasta lõpus jäi pühade varju ajalooline sündmus, kus 14. detsembril avati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juurde uus ja Eestis ainulaadne õppeväljak, mis võimaldab välistööde elektrikutele vajalikku väljaõpet. Õppeväljaku rajamiseks panid seljad kokku piirkonnas tegutsevad EETELi liikmetest ettevõtjad ning tegid seda omal algatusel ja oma ressurssidega. Õppeväljak anti peale valmimist üle Pärnumaa Kutsehariduskeskusele, et üheskoos alustada välisvõrgu elektrike koolitamist.

Clougrupp OÜ, Enersense ASi, Leonhard Weiss OÜ, Connecto Eesti ASi, W.EG. Eesti OÜ ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koostöös valminud jaotusvõrgu elektriku eriala tutvustaval ja väljaõppeks vajalikul õppeväljakul on võimalik pakkuda õhuliinidel enamlevinud töövõtete ja ohutustehnilist väljaõpet. Projektijuhi rolli nii väljaku rajamisel kui ka asjaajamisel võttis vabatahtlikult enda kanda Peeter Hõbejõgi, kelle eestvedamisel möödusid esimesest kokkusaamisest kuni väljaku valmimiseni vaid napid kuud.

Koolile rajatud õppeväljak laiendab praegu õppivate sisetööde elektrikute õppimisvõimalusi. Lisaks on seal plaanis korraldada erinevaid täiend- ja ümberõppe kursuseid koostöös ettevõtetega. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tehnikaõppeosakonna juhataja Jüri Puidet leiab, et: “Kuna Eestis on puudu jaotusvõrgu elektriku nõuetele vastava koolitusega elektrikutest ning enne Pärnumaa õppeväljaku valmimist oli Eestis vaid üks väljaõppe koht Harjumaal, siis jaotusvõrgu töökindluse tagamiseks on tegemist väga märgilise sündmusega, mis toetab igati elektrivaldkonna arengut Eestis”.

Tänaseks ongi juba Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alustatud sisetööde elektrikke täiendkoolitusega jaotusvõrkude teemal. 22 õpilast 2. ja 3. kursustelt on juba mitmel kolmapäeval saanud koolitust, mis lubaks neil tulevikus nii praktika kui ka töökohti elektritöödel jaotusvõrgus. Esimese sissejuhatava koolituse viis läbi Clougrupp OÜ tegevjuht Indrek Soon ja järgnevad ohutustehnika teemad käsitleb Aavo Noorhanni, kes on töökeskonnaspetsialist ettevõttes Connecto Eesti AS. “Esimese koolituse mahuks on 44 tundi ning oleme tegemas ka plaane edaspidiseks ning kindlasti on omal kohal programmid nii täiend- kui ümberõppeks. Kõik, kes on asjast huvitatud, on teretulnud”, rääkis kooli osakonnajuhataja Jüri Puidet.