EETELi liikmesorganisatsioonide juhtide arenguprogramm 2010-2012

2010.a  esimesel poolel korraldas EETELi tegevjuhtkond rida nõupidamisi, kus osalesid ettevõtete personali juhid Ly Mazurtsak Empowerist ning Taimi Kauler Harju Elektrist, lisaks veel  ETLi tegevjuht Kaie Saar ja koolitajate esindajad Leena Politanov ja Eike Tõnismäe. Meie eesmärgiks oli kavandada terviklik koolituskava EETELi juhtide teadmiste ja oskuste arendamiseks pikema perioodi vältel, kaasates selleks EASi  Euroopa struktuurfondide raha.

See koolituskava sai aluseks EETELi poolt korraldatud koolitushankele. Kutsed saadeti välja hankel osalemiseks  5le  koolitusettevõttele, kellelt laekus 3 pakkumist (Merkuri International AS, Addenda OÜ, ning  Invicta  AS ja Intelligentne Grupp OÜ ühispakkumine).

Otsuse pakkumiste osas tegi 5 liikmeline komisjon, kuhu kuulusid L. Mazurtsak, T. Kauler ettevõtete esindajatena, K. Saar ETL esindajana, P. Alekand (komisjoni esimees) EETELi juhatusest ja allakirjutanu. Otsustamise käigus oli olulisemaks koolituse pakkumuse sisu ja koolitajate tase (tuntus), aga ka hind (mitte küll peamise kriteeriumina).

Võitjaks tunnistati  Invicta AS ja Intelligentne Grupp OÜ ühispakkumine.

Allpool on koolitustes pakutava teemade  lühikokkuvõte:

1. EFEKTIIVSUSE ARENDAMINE

I ETAPI koolitused on edukalt lõppenud (viimane koolitus oli 27.-28.aprill 2011). Kui on veel huvilisi nendele koolitusetele, palume EETELisse teadada anda (piisava arvu koolitatavate korral on võimalik lisade huvipakkuv koolitus II etapi koolitustele).

2. LIIDRIOSKUSTE ARENDAMINE

  • Strateegiline juhtimine ja muudatuste juhtimine
  • Väärtuspõhine juhtimine,võim ja eetika, spetsialistist juhiks arenemine
  • Juhendamine ja meeskonna eestvedamine
  • Kommunikatsioonioskused – läbirääkimised ja esinemisoskus sise- kui väliskliendiga

 

3. PROJEKTIJUHTIMINE ELEKTRIEHITUSES (koolitaja Tiit Valm)

 

Koolitusprogrammi idee ja vorm

Käesoleva koolitusprogrammide eesmärk on anda osalejatele projektijuhtimise põhimõtted ja tegevusjuhised, mille rakendamine  teeb koostöö tulemuslikumaks ja efektiivsemaks.

Luua ühine arusaam projektiorganisatsiooni süsteemist ja jõuda igapäevaste selgete tegevusjuhiste formuleerimiseni, et need ellu viia. Oskuse tulemuse saavutamist planeerida ja kontrollida. Kogu seda protsessi käsitleme eelkõige seisukohast, et inimesed teevad koostööd ja nende motivatsioon ja vastutus oma tegemiste eest on väga tähtis.

Hea tulemuse saavutamine sõltub kõige rohkem otseste juhtide ja projektijuhtide teovõimest.