Elektriharidus on saanud populaarseks. EETELi tegemised sel sügisel

Rõõm on edasta hea uudis, et käesoleval õppeaastal on kutsekoolides elektrialasid õppima asunud rohkesti noori.

Õppeasutus, kus õpib

Õppekava nimetus

Loendus kogusummast

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Automaatik

27

 

Sisetööde elektrik

22

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Sisetööde elektrik

17

Tallinna Ehituskool

Sisetööde elektrik

31

Tallinna Kopli Ametikool

Sisetööde elektrik

22

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Automaatik

29

Tallinna Polütehnikum

Automaatik

57

 

Sisetööde elektrik

48

Tartu Kutsehariduskeskus

Sisetööde elektrik

26

Viljandi Kutseõppekeskus

Sisetööde elektrik

16

Üldkokkuvõte

 

295

EETELi ettepanekud standardi EVS 932:2017 Ehitusprojekt muutmiseks

Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskus on algatanud nimetatud standardi muutmise menetlust ja delegeerinud selle tegevuse Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidule (EKEL). Standardi uusversiooni kirjutajate meeskonnaga liitub EETELi projekteerijate toimkonna juht Argo Stallmeister, kes  tutvustas juhatuse 14.septembri koosolekul EKELile saadetud EETELi ettepanekuid.

Standardi uusversioonis käsitlemist vajava teema või probleemi kirjeldus:

Välis- ja sisevalgustuse projektiosa täpsem käsitlus, elektrivarustuse välispaigaldise ning hoone sise- elektripaigaldise täpsem käsitlus.

Sisuline ettepanek, milline võiks olla probleemi lahendus:

Tugevvoolu osa terviku täpsustamine, k.a. sise- ja välisvalgustuse (k.a. täiendamine vastavalt standardile CEN/TS 17165:2018) osa siduvatult teiste tehnosüsteemidega ja viimine ühtseks omavahel seotud tervikuks ning kohandamine vastavaks muutunud normdokumentidele.

Jaotusvõrgu elektrike kutsevõistlus

Elektrilevi ja EETELi koostöös Enefit Connect iga korraldasid 9. septembril juba 11. korda traditsioonilise jaotusvõrgu elektrike kutsevõistluse Elektrilevi õppeväljakul. Võistlusest võtsid osa seitse võistkonda, sh kuus EETELi liiget ja Enefit Connect. Võitsid kolme liidu liikme võistkonnad.

Õnnitleme: 1. koht E-Service AS, 2. koht Connecto Eesti AS ja 3. koht Leonhard Weiss OÜ.  

Kokkuleppel tasuvad Elektrilevi ja EETEL auhindade maksumuse solidaarselt. EETELi pani omalt poolt välja võitjale ettevõttele üle antava 3D graveeringuga klaastahukast rändauhinna, esimesena pälvis auhinna  E-Service AS.

Avokaadibüroo TGS Baltic analüüs Elektrilevi jagunemise kohta

Alates 01.01.2021 Elektrilevi OÜ jagunemisega eraldus sellest omaette äriühinguks Eesti Energia AS koosseisus Enefit Connect OÜ. Välisvõrgu ehituse toimkonna soovil telliti jagunemise õiguspärasuse kohta analüüs advokaadibüroolt TGS Baltic. Informatsioon on edastatud toimkonna liikmetele.

EETELi taotlus Kutsekojale elektrikutele ja automaatikutele kutseandja õiguse andmiseks

EETEL on juba 18 aastat olnud elektrikute ja automaatikute kutseandjaks. Kutseandmise osakonna juht Urmas Leitmäe poolt on ettevalmistatud taotlus Kutsekojale, et jätkata nimetatud kutsete andmist järgneval viiel aastal.

Muudatused liikmeskonnas

Elrek Mont OÜ on saatnud teate liitumisest Connecto Eesti Asiga, mille tõttu palus oma liikmesuse lõpetada. Juhatus otsustas lõpetada Elrek Mont OÜ liikmelisus EETELis, millega läheb tema II poolaasta liikmemaksu arve tasumise kohustus üle Connecto Eesti ASile.

EETELi sügispäeva korraldamine 21. oktoobril 2021

Sügispäeva raames korraldatav seminar on kantud liidu liikmetest ettevõtetele suunatud ideest ühendada teadlasi, üliõpilasi ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi nende toote- või teenusearendusprobleeme ja genereerida tulevikku vaatavaid ideid.

Sügisseminari kavas on ennelõunal pakkuda liikmetele võimalusi külastada TalTechi Inseneriteaduskonna Elektrotehnika ja mehhatroonika instituudi elektrisüsteemide, kõrgepingetehnika, mikrovõrkude ning TalTechi Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory XR laboreid.

TalTechi Mektory  auditooriumis korraldatakse pärastlõunal päevakohane seminar, mille juhatab sisse digitaliseerimise teemaline ettekanne. Sellele järgneb päeva teemasid kokku võttev teadus- ja arendustegevuse alane paneeldiskussioon.

Sügispäeva lõpetab liidu liikmete üldkoosolek, mille käigus annab juhatus ülevaate seni tehtust ning esitab ülevaateks liidu eelarve 2021 täitmise prognoosi ja kinnitamiseks eelarve 2022 kava.

Märt Viileberg

EETEL MTÜ
Tegevjuht, juhatuse aseesimees