Elektritööde valdkonnas minnakse üle ainult ühele kutsetunnistuse süsteemile

Majandus- ja infotehnoloogiaminister allkirjastas määruse muudatused, millega on elektritööde valdkonnas edaspidi võimalik kompetentsust tõendada vaid kutsetunnistusega ning senine pädevustunnistus kaob. Kaob dubleerimine kahe erineva süsteemiga. Uued nõuded elektri- ja käidutööde tegijatele hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2031.

„Kutsetunnistustele üleminek aitab ühtlustada elektritööde kvaliteeti ja toob selguse, milliseid töid konkreetse tasemega tunnistuse omanik teha võib. Peamine on, et kutsesüsteem väärtustab kõrgelt haridust ja paralleelselt omandatud töökogemust,“ selgitas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Kutsetunnistuste süsteemi hakkavad kuuluma nii elektritööde eest vastutavad kui ka elektritöid vahetult teostavad spetsialistid. Üleminek ühtsele kutsesüsteemile toimub mitme aasta jooksul, mis annab vajaliku hariduse ja töökogemuse omandamiseks piisava aja. Ülemineku ajal tuleb senisel, ligi 3000 pädevustunnistuste omanikul, kes soovivad jätkata elektrivaldkonnas töötamist, taotleda omale kutsetunnistus. Samuti tuleb kutsetunnistus taotleda pädevus- või kutsetunnistuseta tööde teostajatel, kes võisid seni elektri- ja käidutöid teha, kui neil oli vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuhi Kaarel Jänese sõnul motiveerib kutsetunnistustele üleminek valdkonnas töötavaid inimesi end ka vastavalt koolitama, et saavutada kutsetunnistuse omandamiseks vajalik kompetents. „Ühtlasi korrastab muudatus elektrivaldkonna turgu, tagab konkurentsivõime ning kvaliteetse teenuse elektritööde tellijatele.“

Kutse taotlemiseks tuleb sooritada eksam kutse andja juures, kelleks on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, mis väljastab elektriala tasemete 3–5 kutseid ja Eesti Elektroenergeetika Selts, mis väljastab elektriala tasemete 6–8 kutseid. Senised personali sertifitseerijate poolt väljastatud pädevustunnistused kaotavad kehtivuse 2031. aasta 1. jaanuarist.