Elering paneb 12 mln eurot saarte liinide parendamisse

26.05.2011, 11:02 ÄRIPÄEV

Elering teatas, et investeerib lähiaastatel Muhu-, Saare- ja Hiiumaa varustuskindluse tõstmisesse 12 miljonit eurot.
Aastaks 2012 asendatakse mandri ja Muhu vaheline amortiseerunud kaabelliin uue oluliselt võimsamaga ning samuti ehitades kaabelliini üle Väikese väina.
Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on arvestades viimase talve kogemust ühenduse parendamine saartega tõsine prioriteet Eleringi jaoks. „Kogu selle talve töötasime pidevas hirmus saarte ühenduste katmiseks tänu täielikult amortiseerunud ühendustele mandri ja Muhu vahel. Saarte ühenduste parendamine ei ole mitte luksus, mida Eesti elektritarbija peab kinni maksma, vaid tõsine hädavajadus tagamaks saartel asuvatele tarbijatele kvaliteetne elekter igal ajahetkel, igal aastaajal,“ lisas juhatuse esimees
Hetkel on Virtsu ja Võiküla vahel kuus 35 kV kaabelliini, millest üks asendatakse 110 kV kaabliga. Uus kaabel süvistatakse merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski rüsijää, ankrute jms väliste mõjutajate poolt. Tänu uue kaabli juures kasutatavale kõrgemale pingeastmele saab see olema nii võimas, et suudab üksinda vajadusel kogu tänase kuue 35 kV kaabli summaarse võimsusega võrdse koguse elektrit mandrilt Muhumaale toimetada, kust see siis õhuliinide kaudu edasi Saaremaale ja Hiiumaale saab liikuda.
Elering paigaldab ka Väikese Väina tammil kulgeva tervet Saaremaad ja Hiiumaad toitva õhuliini kõrvale dubleeriva maakaabli, kuna selle tammi näol on tegu ekstreemsematele ilmastikunähtustele avatud, kuid remontbrigaadide ligipääsu suhtes keerulise asukohaga ning ootamatult tugeva ehk projekteerimisnõudeid ületava tormi või jäite korral on oht pikemateks Saaremaad ja Hiiumaad hõlmavateks elektrikatkestuseks.
Samaaegselt uute kaablite paigaldamisega 2012. aastal renoveeritakse ka Muhu- ja Saaremaa elektriga varustamise jaoks oluline transiitsõlm ehk Võiküla alajaam. Leisi alajaam, mille kaudu saab elektritoite Hiiumaa, on kavas renoveerida aastaks 2016.
Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.