Jaotusvõrgu elektrike koolitus algas

EETEL, Elektrilevi ja Tallinna Polütehnikum on aastaid  üritanud võrguelektriku õpet alustada.  Visadus võitis ja seprembri lõpul alustasid esimesed 20 elektrikku Distribution Cert pilootprojekti kogemusi ja materjale kasutades aastast koolitust, et saada esimesena Eestis võrguelektriku 4-nda taseme kutsetunnistus. Elektrilevile  väljendub kutseõppe kasu kasvavas tööde kvaliteedis ja tulemus on kestvam. Elektritöö ettevõtja võidab samuti, sest tööd saavad kiiremini tehtud ja rikked kõrvaldatud tänu õigetele ja ühtlustatud töövõtetele. Koolitusele on 11 erinevat elektritööde firmat saatnud 20 õppurit, kellele on koolitusel kogu aasta vältel toeks 16 kogenud juhendajat. Koolitus toimub tsükliõppena. Elektrilevi õppeväljakule tullakse paaril korral kuus kaheks-kolmeks päevaks, kuulatakse teooria loenguid ja kinnistatakse kuuldut praktiliste ülesannetega samas õppeväljakul. Õppetsüklite vaheajal praktiseeritakse õpitut oma töökohal.  Järgmise nelja aasta jooksul on eesmärgiks seatud 150 võrguelektriku koolitamine. Koolitusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest.