Kutseomistamine

21. mail 2003 on elektriala kutsete omistamise õigus antud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsusega nr 10.

06. aprillil 2006 kinnitati Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu poolt EETELile õigus kutse omistamiseks nõrkvoolusüsteemide ja turvaseadmete valdkonnas.

KUTSEREFORM
ehk Eesti töötajate kvalifikatsioonisüsteemi loomine

Eesmärk – Eestis on konkurentsivõimeline tööjõud
Eeldused –

 • Kvalifikatsioon peab olema mõõdetav
 • Ühtne ja võrreldav mõõtmissüsteem nii Eestis kui rahvusvaheliselt
 • Motiveeritus eluaegsele õppimisele
 • Paindlik esma-, täiend- ja ümberõppesüsteem

Süsteemi loomise etapid –

 • Kaasaegsete kutseoskusnõuete ja nende tasemete määratlemine, kutsestandardite väljatöötamine
 • Tööalase koolituse kutseoskusnõuetega vastavusse viimine
 • Kutseomistamise kriteeriumide, korra ja tingimuste määratlemine,kutsekvalifikatsiooni tõendamise süsteemi väljatöötamine.

Mis kasu on sellest…
Tööandjal?

 • personalipoliitika kujundamine
 • koolituse planeerimine
 • töötajate motiveerimine
 • tööjõu efektiivsem kasutamine
 • turvalisus läbi kutsetunnistuse

Töötajal?

 • Selguse saamine olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel
 • Selgus koolitusvõimaluste kasutamisel, oma karjääri ja arengu planeerimine
 • turvalisus läbi kutsetunnistuse
 • töötasu vastavalt kvalifikatsioonile (tuleviku suundumus)