Leonardo da Vinci – elukestva õppe toetusprogramm

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Selle programmi raames on EETEL osalenud Euroopa Ühenduse poolt finantseeritavas mehhatroonika alases Leonardo da Vinci programmis, mis allkirjastati  30. oktoobril 2000 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi direktor prof. Juhan Laugis, kui projektijuht, ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevdirektor Raivo Teemets, kui partneri esindaja, allkirjastasid koostöölepingu Rahvusvaheline mehhatroonika õppekava ja koolitusmaterjalid esmaseks kutseõppeks. Täna saab mehhatroonikuks õppida TTÜ Mehhatroonikainstituudis, Tallinna Tööstushariduskeskuses, Tartu Kutsehariduskeskuses, Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

2008-2009 osales EETEL partnerina projektis DC I (Distribution Cert I).

DISTRIBUTION CERT on projekt, mille eesmärgiks on tagada võrgutehnika oskustööjõu olemasolu Soomes, Eestis ja Lätis

Projekt aitab sihtgrupiks olevatel riikidel luua süsteemi, mis võimaldab töötajatel omandada võrgutehniku üldtunnustatud kvalifikatsiooni

Distribution Cert I koduleht

Alates 2010.a osaleb EETEL jätkuprojektis DC II (Distribution Cert II).

Distribution Cert 2 koduleht