Planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seaduse

Seoses Justiitsministeeriumi poolt algatatud “Planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seadus” eelnõuga, mis jõustudes peaks tühistama täna kehtiva “Elektriohutusseaduse” ja sellega seotud reguleerivad aktid, on EETEL teinud ettepaneku kokku kutsuda ELEKTRIOHUTUSNÕUKODA.

28. märtsil toimus esimene koosolek, mille peamiseks teemaks oli eenõu esmane arutelu.

Järgmine koosolek toimub 19. aprillil 2012.