Elektripaigaldiste ja projekteerimise käsiraamatud

EETEL osales  Riikliku Eksamikeskuse  lihtsustatud menetlusega hankes “Riiklike õppekavade rakendumist toetavate õppematerjalide koostamine“.
Meie poolt esitatud pakkumus tunnistati edukaks.
 
PAKUTAVA ÕPPEMATERJALI NIMETUS on „SÄHKÖASENNUKSEET“ ("Elektripaigaldised")1-4 osa ja „SÄHKÖSUUNITELU KÄSIKIRJA“ (Elektriprojekteerimise käsiraamat"). Tõlked eesti keelde koos vajalike kohandamistega Eesti oludele on õppematerjaliks elektrierilala õppuritele.
Elektriku eriala riiklik õppekava:
Moodul 15.  Elektripaigaldustööde tehnoloogiad
Moodul 16. Elektripaigaldustööd

TÕLGITUD KÄSITAAMATUD ON ÜEVAL RIILKIKU EKSAMI- JA KVALIFIKATSIOONIKESKUSE kodulehel  SIIN  elektrotehnika ja energeerika RÕK alt.