Muutused ehitusteenuste käibemaksustamises: pööratud käibemaksukohustus jõustub 1.4.2011 (Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus)

Ehitusteenuste pööratud käibemaksukohustus jõustub 1.4.2011. Pööratud käibemaksukohustus tähendab seda, et teatud ehitusteenuste müügi puhul on maksukohustuslane ostja, mitte müüja. Menetlus ise on selge ja lihtne, aga ostja ja müüja peavad teadma, millal pööratud käibemaksukohustust tuleb rakendada.

Millal pööratud käibemaksukohustust rakendatakse?

Pööratud käibemaksukohustust rakendatakse siis, kui maksukohustus on tekkinud 1.4.2011 või pärast seda. Pööratud käibemaksukohustust ei rakendata pooleli olevate tööde suhtes, mida on alustatud enne 1.4.2011.

Millisel juhul pööratud käibemaksukohustust tuleb rakendada?

Pööratud käibemaksukohustust tuleb rakendada Soomes osutatavate ehitusteenuste suhtes (või tööjõu rentimisel ehitusteenuste osutamiseks), kui ostja on ettevõtja, kes tegeleb regulaarselt ehitusteenuste müügiga.

Pööratud käibemaksukohustust rakendatakse alati, kui selle eeldused on täidetud.

Milliseid ehitusteenuseid pööratud käibemaksukohustus puudutab?

Näiteks:

 • pinnase- ja vundamenditööd;
 • ehitustööd;
 • ehitusmontaažitööd;
 • viimistlustööd;
 • ehitusmasinate rent, kui masin renditakse koos juhiga;
 • ehitusobjekti koristamine;
 • tööjõurent ehitusteenuste osutamiseks.
Milliseid ehitusteenuseid pööratud käibemaksukohustus ei puuduta?

Näiteks:

 • tootmistegevuses kasutatavate masinate ja seadmete monteerimine ja paigaldamine;
 • arhitektiteenused, hoonete ja konstruktsioonide projekteerimine ning muud inseneriteenused ja tehniline projekteerimine;
 • ehitusmasinate rent ilma juhita;
 • välisobjektide (teede, lennuväljade, turgude, parkide jms) korrashoid;
 • transporditeenused;
 • kinnisvarahalduse teenused.

NB! Pööratud käibemaksukohustust ei rakendata kaupade ja eraisikutelele suunatud ehitusteenuste müügi puhul.

Mis muutub?

1) Arveldamine
Müüjal on arve esitamise kohustus ka siis, kui käibemaksukohustus on ostjal. Müüja esitab arve ostjale ilma käibemaksuta. Esitatud arve peab sisaldama kõiki vajalikke arve rekvisiite. Müüja peab lisaks selgitama, kas ostja vastab seaduses sätestatud eeldustele.

Arvele tuleb märkida ostja käibemaksukohustuslase tunnus ja andmed selle kohta, et ostja on maksukohustuslane.

2) Maksudeklaratsioon
Maksudeklaratsioonile lisatakse eraldi punktid ehitusteenuste pööratud käibemaksukohustuse kohta teenuste müügi, ostmise ja tasutava maksu osas.

Müüja deklareerib enda poolt müüdud ja pööratud käibemaksukohustuse alla kuuluvate ehitusteenuste kogusumma. Ostja deklareerib enda poolt ostetud ja pööratud käibemaksukohustuse alla kuuluvate ehitusteenuste kogusumma. Ostja arvestab vastavalt kehtivale maksumäärale (23%) tasutava maksu ja deklareerib selle. Kui ostudega seotud maksud annavad õiguse mahaarvamisele, deklareerib ostja need mahaarvatavate maksude all.