Alates 01.09.2012 võetakse Soomes kasutusele maksunumber

Tax Administration Bulletin, 5/21/2012

Kõigil ehitusobjektidel töötavatel isikutel peab alates 01.09.2012 olema töökohal viibides nähtaval kohal nimesilt, millele on märgitud ka maksunumber. Uutel alustatavatel tööobjektidel on maksunumbri märkimine nimesildile kohustuslik alates 01.09.2012. Varasematel juba alustatud tööobjektidel on see kohustuslik alles pärast üleminekuaega ehk hiljemalt 01.03.2012.

Kust maksunumbri saab?

Ajutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitusala töötajad saavad Soome isikukoodi ja maksunumbri alates 01.06.2012 maksuametist. Isikukoodi saamiseks tuleb maksuameti teeninduspunktis isiklikult kohal käia.

Kui isikukoodi taotlev välisriigi töötaja soovib viibida Soomes üle aasta, siis väljastab isikukoodi endiselt magistraat. Alles pärast magistraadist isikukoodi saamist saab töötaja minna maksuametisse maksunumbrit taotlema.

Ehitusobjektil töötavate isikute maksunumbrid kantakse 01.08.2012 avatavasse ehitusala avalikku maksunumbrite registrisse. Registrist saab isiku ees- ja perekonnanime ning maksunumbri alusel kontrollida, kas tema andmed on maksunumbrite registrisse kantud.

Teise etapi uuendused 2013. aastal

Maksunumbri kasutamine on üks valitsuse programmis nimetatud meetmetest, millega soovitakse vähendada varimajanduse osakaalu. 2012. aasta augustis hakkab maksuamet haldama ka ehitusala avalikku maksunumbrite registrit. Peale selle püütakse varimajandust vähendada töötajaid ja ehitustöövõtte puudutava spetsiaalse deklareerimismenetluse abil, mis on kavas ehitusobjektidel kasutusele võtta 2013. aasta jooksul.

„Maksunumbri lisamisega nimesildile püütakse saavutada olukord, kus kõik ühisel tööobjektil töötavad isikud oleksid juba enne töö alustamist kantud maksuameti registrisse. See on töötajate ja nende tööandjate maksustamise järelevalve põhieeldus,” selgitab vaneminspektor Sari Wulff.

2013. aastal on kavas võtta ehitusobjektidel kasutusele töötajaid ja ehitustöövõtte puudutav spetsiaalne deklareerimismenetlus. Deklareerimismenetluse puhul teatab peatöövõtja maksuametile iga kuu andmed tööobjektil töötavate töötajate ja muude tasusaajate kohta ning kõik tellijad teatavad igakuiselt maksuametile ka oma alltöövõtjad.

Maksuamet kasutab selliselt saadud andmeid reaalajas toimiva maksustamise kontrollimise tarbeks. Peale selle saab nende andmete abil hinnata klientide maksustamise olukorda ja registreerimisvajadust. Seadus arvatakse jõustuvat 2013. aasta jooksul ja esimesi andmeid tuleb maksuametile deklareerida kõige varem 2013. aasta lõpus.

Maksunumbreid puudutavat lisateavet saab maksuameti kodulehelt aadressilt
http://www.vero.fi/veronumero

Fakte

Maksunumber on 12-kohaline personaalne numbrikombinatsioon, mille alusel ei saa teha kindlaks inimese vanust, sugu ega sünniaega.

Maksuametist saadud maksunumber ei vahetu ega muutu näiteks tööandja või tööobjekti vahetumisel.

Maksunumber on nimesildil kohustuslik:

  • uutel tööobjektidel alates 01.09.2012;
  • varem alustatud tööobjektidel alates 01.03.2013.

Ehitusobjektil töötavate isikute maksunumbrid kantakse 01.08.2012 avatavasse ehitusala avalikku maksunumbrite registrisse. Registrist saab isiku ees- ja perekonnanime ning maksunumbri alusel kontrollida, kas tema andmed on maksunumbrite registrisse kantud.

2013. aastal on kavas võtta ehitusobjektidel kasutusele töötajaid ja ehitustöövõtte puudutav spetsiaalne deklareerimismenetlus.