EETELi Sügiskonverents 2012

EETELi sügiskonverents toimus 29. novembril Tallinna Tehnikakõrgkooli saaalis.

Ettekannetega on võimalik tutvuda  alljärgnevalt.

Tallinna Tehnikakõrgkooli uue elektritehnika õppekava olevik ja tulevikRené Nukki , Tallinna tehnikakõrgkooli  mehaanikateaduskonna elektritehnika õppetooli hoidja

Väliskeskkonna ning Eesti majanduse areng lähiaastatel hr Peeter Luikmel, Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja

Elektrikute täiendkoolituse korraldusest  Soomes. Võrguelektrike pilootkoolituse projekt DCII tulemused ja tulevik Timo Talvitie,   Tampere Täiskasvanute Koolituskeskus

Võrguelektrike täiendkoolituse hetkeseis ja tulevik Eestis Vladislav Aunapuu, Elektrilevi OÜ töökeskkonnajuht